Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh bổ sung

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) có trụ sở tại trung tâm thành phố Hà Nội, nằm ngay mặt đường hai chiều, rộng 60m rất thuận tiện trong giao thông đi lại.

UTM được thành lập năm 2007. Trong năm 2014, UTM đã nhận được đầu tư mạnh mẽ, mang tính đột phá trong 5 lĩnh vực: Tổ chức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Hiện tại, trường đào tạo các bậc sau:

Bậc Thạc sĩ:

1. Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
2. Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
3. Chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm

Bậc Đại học:

1. Công nghệ Thông tin
2. Kỹ thuật Phần mềm
3. Kế toán
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Quản trị Kinh doanh
6. Luật Kinh tế
7. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
8. Quản lý Nhà nước
9. Ngôn ngữ Anh
10. Ngôn ngữ Nga
11. Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Chương trình đào tạo của UTM được thiết kế theo hình thức tín chỉ của Bắc Mỹ, giúp người học thuận lợi, chủ động trong học tập và tiếp cận sát chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trường coi trọng việc hợp tác quốc tế để xây dựng mô hình theo những chuẩn mực chung của các trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời làm động lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Sứ mạng

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm bảo đảm cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.

Tầm nhìn

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

Giá trị cốt lõi

Selected teachers (Giảng viên tinh chọn)
Tailored programs (Chương trình tùy biến)
Unrivaled service (Dịch vụ khác biệt)
Diverse channels (Kênh học đa dạng)
Experience – practical (Trải nghiệm thực tiễn)
Network – global (Mạng lưới toàn cầu)
Technology – intensive (Công nghệ đa dụng)
Standards – international (Tiêu chuẩn quốc tế)

Chiến lược dạy và học

UTM xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

Chiến lược trong nghiên cứu

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, kinh tế và khoa học công nghệ. Đưa UTM vào quỹ đạo chung của các trường đại học tiên tiến trên thế giới là: Nghiên cứu khoa học để nâng tầm đào tạo.

Xem thêm:  Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Chiến lược hợp tác quốc tế

Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế.

Chiến lược nhân sự

Thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực và phẩm chất chính trị. Tạo mọi điều kiện để nhân sự hứng thú, an tâm làm việc lâu dài và phát huy tài năng.

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng

Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt công tác đào tạo, ưu tiên mở rộng không gian tối ưu trên diện tích đất hiện có. Hiện đại hóa phương tiện dạy học và khảo thí trên nền tảng CNTT; xây dựng sân chơi, ký túc xá và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác. Đầu tư và hiện đại hóa thư viện theo hướng thư viện điện tử. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, tiến kịp với đà phát triển thông tin của nhân loại. Công nghệ hóa mọi lĩnh vực trong hoạt động của trường.

Video liên quan

Back to top button