công văn về xuất khẩu phế liệu điện tử phế liệu vải vụncông văn về xuất khẩu phế liệu điện tử phế liệu vải vụn – Hoatieu.vn

 • Mẫu biên bản kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu Mẫu biên bản kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu là mẫu biên bản được lập ra để kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 351
 • Thông tư về bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 41/2015/TT-BTNMTThông tư về bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 41/2015/TT-BTNMT Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT với phế liệu nhập khẩu Thông tư về bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 41/2015/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực ngày 27/10/2015. 346
 • Mẫu chứng thư giám định chất lượng phế liệu nhập khẩuMẫu chứng thư giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu Chứng thư giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu Mẫu chứng thư giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu là mẫu chứng thư được lập ra để chứng nhận giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 282
 • Mẫu báo cáo định kỳ tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩuMẫu báo cáo định kỳ tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu Mẫu báo cáo định kỳ tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo định kỳ tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 281
 • Mẫu bản khai thông tin về lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMẫu bản khai thông tin về lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mẫu bản khai thông tin về lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là mẫu bản khai được lập ra để khai về thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 278
 • Quyết định quy định danh mục phế liệu được nhập khẩu số 73/2014/QĐ-TTgQuyết định quy định danh mục phế liệu được nhập khẩu số 73/2014/QĐ-TTg Danh mục phế liệu được nhập khẩu Quyết định quy định danh mục phế liệu được nhập khẩu số 73/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 19/12/2014. Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định rõ danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam làm nguyên liêu sản xuất và có có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015. 261
 • Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạmMẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 211
 • Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩuMẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu Báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 130
 • Mẫu văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩuMẫu văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu Mẫu văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 129
 • Công văn 2906/TCHQ-GSQLCông văn 2906/TCHQ-GSQL Xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu Công văn 2906/TCHQ-GSQL về xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. 117
 • Quyết định 28/2020/QĐ-TTg Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoàiQuyết định 28/2020/QĐ-TTg Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài Quyết định 28 2020/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài. 94
 • Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấtThủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Hồ sơ nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của phát luật. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết để nắm được hồ sơ, thủ tục. 84
 • Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệuMẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 78
 • Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuấtMẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất Mẫu báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 51
 • Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩuMẫu đơn đề nghị nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu Đơn đề nghị nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu là mẫu đơn được lập ra đề đề nghị về việc nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 47
 • Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoàiDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài Quyết định 28/2020/QĐ-TTg Quyết định 28 2020/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài. 44
 • Mẫu công văn xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyềnMẫu công văn xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền Công văn xuất khẩu dược liệu Mẫu công văn xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 39
 • Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệuQuyết định 35/2019/QĐ-TTg về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu Quy chế phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 35/2019/QĐ-TTg quy chế phối hợp quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. 38
 • Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là mẫu bản khai được lập ra để khai về thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 32
 • Mẫu công văn xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốcMẫu công văn xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc Công văn xuất khẩu thuốc Mẫu công văn xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 28
 • Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩuMẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu Mẫu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc cho phép nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 10

Xem thêm:  Tải Tham gia hợp đồng cộng tác viên có phải đóng BHXH không?
Back to top button