Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng

Công văn yêu cầu thẩm tra lý lịch của những người nộp đơn vào Đảng Bản mới nhất hiện nay theo mẫu 20-KND ban hành tại Hướng dẫn 12-HD / BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.

Mẫu 20-KND: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu do chi bộ, cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm thẩm tra. đề nghị cơ quan này thẩm tra, xác nhận lý lịch vào Đảng của đương sự. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách để cấp ủy quản lý số đảng viên sắp kết nạp hoặc tránh tình trạng tự kiểm tra tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………

……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Không -CV /…

ngày …… tháng …… năm …………

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ KHI THI
Sơ yếu lý lịch của người xin vào Đảng

Thân mến: …………………… ..

Để có cơ sở xét kết nạp vào Đảng cho quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ……

Quê nhà: …………………………………………………………………………..….

Hiện đang làm việc tại: …………………………………………………… ..…

Đề nghị các đồng chí thẩm định, nhận xét lý lịch của người dự tuyển vào phần “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức…” trong lý lịch của người dự tuyển (kèm theo công văn) theo các nội dung sau. đứng đằng sau:

………………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào sơ yếu lý lịch và gửi lại theo địa chỉ sau:

………………………………………………………………………………………… ..

Người nhận:

– Như trên;
– Lưu VP Đảng ủy (UBKT).

T / M BAN ĐẢNG (BAN)
BẢO VỆ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng” bạn nhé.

Xem thêm:  Có được đặt địa chỉ công ty tại chung cư 2022 không?

Bài viết “Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng” được đăng bởi vào ngày 2022-04-28 12:29:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng
#Công #văn #đề #nghị #thẩm #tra #lý #lịch #của #người #xin #vào #Đảng #Mẫu #20KNĐ #thẩm #tra #lý #lịch #người #xin #vào #Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 20-KNĐ ban hành tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Mẫu 20-KNĐ: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu do chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra nhằm yêu cầu cơ này thẩm định và xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc trách tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -CV/…

…, ngày …… tháng …… năm ………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRAlý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi: …………………………………………………………………………..…
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………………………………………………..….
Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..…
Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:
……………………………………………………………………………………….…

Xem thêm:  Đề bài - bài 3 trang 53 sgk sinh học 9

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Công #văn #đề #nghị #thẩm #tra #lý #lịch #của #người #xin #vào #Đảng #Mẫu #20KNĐ #thẩm #tra #lý #lịch #người #xin #vào #Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 20-KNĐ ban hành tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Mẫu 20-KNĐ: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu do chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra nhằm yêu cầu cơ này thẩm định và xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc trách tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -CV/…

…, ngày …… tháng …… năm ………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRAlý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi: …………………………………………………………………………..…
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………………………………………………..….
Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..…
Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:
……………………………………………………………………………………….…

Xem thêm:  “Ét o ét” là gì mà ai cũng nói?

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Công #văn #đề #nghị #thẩm #tra #lý #lịch #của #người #xin #vào #Đảng #Mẫu #20KNĐ #thẩm #tra #lý #lịch #người #xin #vào #Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 20-KNĐ ban hành tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Mẫu 20-KNĐ: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu do chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra nhằm yêu cầu cơ này thẩm định và xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc trách tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -CV/…

…, ngày …… tháng …… năm ………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRAlý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi: …………………………………………………………………………..…
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………………………………………………..….
Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..…
Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:
……………………………………………………………………………………….…

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Back to top button