Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4726 / BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GD & ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát các điều kiện để học sinh trực tiếp đến lớp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều vắc xin cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ;

Căn cứ vào phân loại, đánh giá, xác định mức độ dịch của từng địa phương để quyết định tổ chức các hoạt động trực tiếp giảng dạy phù hợp với tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và khống chế hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định, bao gồm:

– Vùng được xác định có dịch cấp 3 (nguy cơ cao):

  • Tổ chức dạy học trực diện kết hợp dạy học trực tuyến và truyền hình.
  • Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, cấp học;
  • Ở cấp THPT, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9, lớp 12, đảm bảo khoảng cách phù hợp về cơ sở vật chất, điều kiện an toàn về phòng làm việc. chống dịch.

– Đối với vùng được xác định có dịch cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình):

  • Trực tiếp tổ chức giảng dạy;
  • Củng cố các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển đổi sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; …

Nội dung Công văn 4726 / BGDĐT-GDTC

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chụp ảnh 2022

Bài viết “Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục” được đăng bởi vào ngày 2022-04-27 20:55:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Công văn 4726/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục
#Công #văn #4726BGDĐTGDTC #Hướng #dẫn #tổ #chức #hoạt #động #dạy #học #trực #tiếp #ở #cơ #sở #giáo #dục

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4726 / BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục.
Theo đó, Bộ GD & ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát các điều kiện để học sinh trực tiếp đến lớp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều vắc xin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ;
Căn cứ phân loại, đánh giá, xác định mức độ dịch trên từng địa bàn để quyết định tổ chức các hoạt động trực tiếp giảng dạy phù hợp với tình hình chống dịch. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và khống chế hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định, bao gồm:
– Vùng đã xác định có dịch cấp 3 (nguy cơ cao):
Tổ chức dạy học trực diện kết hợp dạy học trực tuyến và truyền hình.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, cấp học;
Ở cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9, lớp 12, đảm bảo khoảng cách phù hợp về cơ sở vật chất, điều kiện an toàn trong công tác phòng. chống dịch.
– Đối với vùng được xác định có dịch cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình):
Trực tiếp tổ chức giảng dạy;
Củng cố các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển đổi sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; …
Nội dung công văn 4726 / BGDĐT-GDTC

Xem thêm:  Văn khấn Tết Thanh Minh tại nhà chuẩn nhất năm 2022

#Công #văn #4726BGDĐTGDTC #Hướng #dẫn #tổ #chức #hoạt #động #dạy #học #trực #tiếp #ở #cơ #sở #giáo #dục

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4726 / BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục.
Theo đó, Bộ GD & ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát các điều kiện để học sinh trực tiếp đến lớp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều vắc xin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ;
Căn cứ phân loại, đánh giá, xác định mức độ dịch trên từng địa bàn để quyết định tổ chức các hoạt động trực tiếp giảng dạy phù hợp với tình hình chống dịch. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và khống chế hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định, bao gồm:
– Vùng đã xác định có dịch cấp 3 (nguy cơ cao):
Tổ chức dạy học trực diện kết hợp dạy học trực tuyến và truyền hình.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, cấp học;
Ở cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9, lớp 12, đảm bảo khoảng cách phù hợp về cơ sở vật chất, điều kiện an toàn trong công tác phòng. chống dịch.
– Đối với vùng được xác định có dịch cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình):
Trực tiếp tổ chức giảng dạy;
Củng cố các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển đổi sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; …
Nội dung công văn 4726 / BGDĐT-GDTC

Xem thêm:  Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim One Piece

#Công #văn #4726BGDĐTGDTC #Hướng #dẫn #tổ #chức #hoạt #động #dạy #học #trực #tiếp #ở #cơ #sở #giáo #dục

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4726 / BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục.
Theo đó, Bộ GD & ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát các điều kiện để học sinh trực tiếp đến lớp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều vắc xin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ;
Căn cứ phân loại, đánh giá, xác định mức độ dịch trên từng địa bàn để quyết định tổ chức các hoạt động trực tiếp giảng dạy phù hợp với tình hình chống dịch. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và khống chế hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định, bao gồm:
– Vùng đã xác định có dịch cấp 3 (nguy cơ cao):
Tổ chức dạy học trực diện kết hợp dạy học trực tuyến và truyền hình.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, cấp học;
Ở cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9, lớp 12, đảm bảo khoảng cách phù hợp về cơ sở vật chất, điều kiện an toàn trong công tác phòng. chống dịch.
– Đối với vùng được xác định có dịch cấp 1, cấp 2 (nguy cơ thấp và trung bình):
Trực tiếp tổ chức giảng dạy;
Củng cố các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển đổi sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; …
Nội dung công văn 4726 / BGDĐT-GDTC

Back to top button