công văn 440-2013-tct-cs về chính sách thuế giá trị gia tăngcông văn 440-2013-tct-cs về chính sách thuế giá trị gia tăng – Hoatieu.vn

 • Công văn 18832/BTC-TCT hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăng Sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCT Công văn 18832/BTC-TCT hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăng được Bộ Tài chính – Tổng cục thuế ban hành ngày 17/12/2015, giải đáp vướng mắc của Cục thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công văn số 10492/BTC-TCT. 452
 • Công văn 5456/TCT-CS về điều chỉnh hóa đơn thuế Giá trị giá tăng đã lậpCông văn 5456/TCT-CS về điều chỉnh hóa đơn thuế Giá trị giá tăng đã lập Giải đáp vướng mắc về việc điều chỉnh hóa đơn đã lập Công văn 5456/TCT-CS về điều chỉnh hóa đơn thuế Giá trị giá tăng đã lập được Tổng cục Thuế ban hành ngày 18/12/2015, Theo đó trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng. 383
 • Công văn 1421/TCT-CS năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpCông văn 1421/TCT-CS năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế có Công văn số 1421/TCT-CS ngày 17/4/2017 thông báo hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Mời các bạn tham khảo. 283
 • Công văn 488/2013/TCT-CSCông văn 488/2013/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chiết khấu, giảm giá Công văn 488/2013/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chiết khấu, giảm giá do Tổng cục Thuế ban hành. 274
 • Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệpCông văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với mục tiêu hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN và nội dung chi tiết đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khi kê khai thuế TNDN. 200
 • Công văn 440/2013/TCT-CSCông văn 440/2013/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp Công văn 440/2013/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành. 195
 • Công văn số 4005/TCT-CS về Chính sách thuế với khoản chi phúc lợi cho người lao độngCông văn số 4005/TCT-CS về Chính sách thuế với khoản chi phúc lợi cho người lao động Khoản chi phúc lợi cho người lao động Công văn số 4005/TCT-CS về Chính sách thuế với khoản chi phúc lợi cho người lao động được Tổng cục Thuế ban hành ngày 29/09/2015, hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. 171
 • Công văn 3978/TCT-KK về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăngCông văn 3978/TCT-KK về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng Công văn 3978/TCT-KK năm 2017 xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành ngày 05/09/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo. 168
 • Công văn 2186/TCT-CS về ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn kê khai thuế giá trị gia tăngCông văn 2186/TCT-CS về ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn kê khai thuế giá trị gia tăng Chấp nhận “hóa đơn ghi thiếu địa chỉ” trong một số trường hợp Công văn 2186/TCT-CS về ghi thiếu địa chỉ trên hóa đơn kê khai thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Công văn nêu rõ việc chấp nhận “hóa đơn ghi thiếu địa chỉ” trong một số trường hợp. 161
 • Công văn 3357/BTC-TCT Quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luậtCông văn 3357/BTC-TCT Quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật Giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng Công văn 3357/BTC-TCT Quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 161
 • Công văn 373/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăngCông văn 373/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn hoàn thuế GTGT 2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế. 139
 • Công văn 547/2013/TCT-CSCông văn 547/2013/TCT-CS Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Công văn 547/2013/TCT-CS về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. 95
 • Công văn 3124/TCT-KK năm 2016 về giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăngCông văn 3124/TCT-KK năm 2016 về giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng Giám sát hồ sơ hoàn thuế GTGT 2016 Công văn 3124/TCT-KK năm 2016 về giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm đảm bảo việc giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục Thuế được đảm bảo, đúng quy định của pháp luật, mời các bạn cùng tham khảo. 93
 • Công văn 178/2013/TCT-CSCông văn 178/2013/TCT-CS Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Dự án nhận viện trợ không hoàn lại Công văn 178/2013/TCT-CS về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Dự án nhận viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành. 83
 • Công văn 3889/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập đối với chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hộiCông văn 3889/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập đối với chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp Công văn 3889/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập đối với chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo nội dung. 77
 • Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016Công văn 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016 Quán triệt công tác hoàn thuế GTGT cuối năm 2016 Ngày 30/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016 ban hành ngày 30/9/2016. Định kỳ 10 ngày, Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Bộ kết quả thực hiện kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các đối tượng hoàn thuế. 55
 • Công văn 537/2013/TCT-CSCông văn 537/2013/TCT-CS Khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Công văn 537/2013/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành. 51
 • Công văn 5085/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vàoCông văn 5085/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào 2016 Công văn 5085/TCT-CS năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tải Thông tư về để tham khảo chi tiết những vướng mắc về hoàn thuế năm 2016. 42
 • Công văn 224/2013/TCT-CSCông văn 224/2013/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của HĐHTKD giữa VNPT và NTTV Công văn 224/2013/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của HĐHTKD giữa VNPT và NTTV do Tổng cục Thuế ban hành. 39
 • Công văn 301/2013/TCT-CSCông văn 301/2013/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng của dự án ODA Công văn 301/2013/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành. 34

Xem thêm:  Lợi ích của phương pháp rèn luyện trong môn đạo đức
Back to top button