Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 30/5/2022, Bộ GD & ĐT ban hành Công văn 2232 / BGDĐT-QLCL 2022 về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Công văn, chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 trong trường hợp đang theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly, điều trị tại gia đình, cơ sở nơi cất giữ. ở lại với Covid-19.

Các thí sinh thuộc diện F0 có thể dùng bài này làm căn cứ để xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trường hợp thí sinh khối F0 muốn dự thi tốt nghiệp THPT 2022 phải có đơn đăng ký dự thi, cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và có chữ ký xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ. đồng ý.

Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được Hội đồng thi bố trí phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung Công văn 2232 / BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————
Số: 2232 / BGDĐT-QLCL
V / v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Thân mến: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 / 7 / 2022. Trong bối cảnh diễn biến mới bình thường, an toàn và linh hoạt ứng phó với đại dịch COVID-19, để kỳ thi được tổ chức. an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trên cơ sở ý kiến ​​của Bộ Y tế tại Công văn 2285 / BYT-MT ngày 05/5/2022 và của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế tại Công văn 605 / KCB-NV ngày 24/5/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau: :

1. Xác định các ứng cử viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

a) Việc xác định đối tượng ứng viên có ca bệnh khẳng định (F0), ca giám sát (ca nghi ngờ) và ca tiếp xúc chặt chẽ (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909 / BYT-DP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa các trường hợp COVID-19 và các biện pháp y tế cho các trường hợp COVID-19 và những người tiếp xúc gần.

b) Về thẩm quyền / thẩm quyền cấp giấy xác nhận người dự tuyển thuộc diện F0: Đối với trường hợp được cơ sở y tế theo dõi, điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trực tiếp theo dõi, điều trị các trường hợp cấp tính; đối với các trường hợp phải cách ly để điều trị tại gia đình, chỗ ở do chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã, phường) cấp giấy chứng nhận. Chứng chỉ được dùng làm căn cứ để xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các thí sinh thuộc diện F0.

2. Bố trí phòng thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:

a) Đối với thí sinh thuộc diện F0, có chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng dự thi phải có đơn, cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và được cha mẹ hoặc người giám hộ ký tên, đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19.

b) Đối với thí sinh có các trường hợp nghi ngờ:

Hội đồng thi bố trí thí sinh có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi sẽ tổ chức thi thử kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 6/7/2022 để làm cơ sở bố trí. phòng thi như sau:

– Thí sinh thuộc diện nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

– Thí sinh thuộc diện nghi vấn có kết quả test nhanh dương tính sẽ được Hội đồng thi bố trí thí sinh thuộc diện F0 vào phòng thi riêng.

c) Các thí sinh thuộc diện F1 được tham gia Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 trong tổ chức kỳ thi:

a) Đối với Hội đồng thi:

– Tạo điều kiện để người tham gia tổ chức kỳ thi thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ. vào nhiệm vụ.

– Bố trí tại mỗi điểm thi một phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện F0 và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo cách ly với các phòng thi khác của điểm thi và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thí sinh dự thi trong phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới; Theo đó, vị trí của thí sinh được bố trí phù hợp với quy chế đánh số thứ tự của điểm thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào tờ giấy thi / phiếu trả lời trắc nghiệm.

– Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi, giám thị phòng thi riêng tại các điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo cán bộ coi thi, giám thị các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống COVID-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân khi làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc nhanh. nước rửa tay sát khuẩn).

– Tổ chức kế hoạch giao, nhận bài thi và thu bài thi từ các phòng thi riêng tại từng điểm thi đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

b) Hết giờ làm bài, cán bộ coi thi ở phòng thi riêng thu bài, sắp xếp, kiểm đếm bài của thí sinh; sau đó cùng với giám thị niêm phong túi bài thi của phòng thi, khử trùng để bàn giao túi bài thi đã niêm phong cho Trưởng điểm thi khi kết thúc mỗi buổi thi. Đích thân Trưởng điểm thi bàn giao các túi bài thi này cho Chủ tịch Hội đồng coi thi cùng với việc bàn giao bài thi của Điểm thi.

c) Việc chấm bài thi của thí sinh trong phòng thi riêng:

– Đối với phần thi tự luận: Tại khu vực luyện thi, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng ban chấm thi, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, giao bài của thí sinh tại phòng thi. phòng thi riêng để đúng túi bài của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thu túi trong quá trình làm phách bài thi tự luận.

– Đối với bài thi trắc nghiệm: Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm, dưới sự giám sát trực tiếp của cán bộ thanh tra, mang bài của thí sinh ở các phòng thi riêng vào đúng túi bài thi. của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại điểm thi ngay trước khi quét phiếu trả lời trắc nghiệm trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm.

d) Quán triệt các thí sinh F1, ca nghi mắc bệnh và bệnh nhân F0 thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thi, trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi ở. và ngược lại (đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay nhanh, hạn chế tiếp xúc gần với người khác, v.v.). Đảm bảo mọi điều kiện cần thiết và giám sát thí sinh tuân thủ các quy định này tại điểm thi.

đ) Bố trí cán bộ y tế tại các điểm thi để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

e) Tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các điểm thi:

– Thực hiện vệ sinh khu vực thi, phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc giờ thi của Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý: Phòng thi riêng phải được vệ sinh, khử trùng ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.

– Bố trí dung dịch rửa tay ở vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng trong khu vệ sinh; bố trí các thùng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng, địa chỉ email: [email protected]) để giải quyết kịp thời.

Trân trọng./.

Người nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (gửi b / c);
– Các Thứ trưởng (để p / h chỉ đạo);
– Bộ Y tế (để p / h chỉ đạo);
– Các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ;
– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Nguyễn Hữu Độ

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022” bạn nhé.

Bài viết “Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 13:47:07. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022
#Công #văn #2232BGDĐTQLCL #Thí #sinh #vẫn #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT

Ngày 30/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2232/BGDĐT-QLCL 2022 tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo Công văn, Chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc đang cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú khi bị Covid-19.
Thí sinh thuộc diện F0 có thể sử dụng giấy này làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022.
Trường hợp thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT 2022 thì phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19 và được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.
Các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được Hội đồng thi bố trí các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Nội dung Công văn 2232/BGDĐT-QLCL
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2232/BGDĐT-QLCLV/v: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được tổ chức vào các ngày 07-08/7/2022. Trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn 2285/BYT-MT ngày 05/5/2022 và của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế tại Công văn 605/KCB-NV ngày 24/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.
b) Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp; đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường) cấp. Giấy xác nhận được sử dụng làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh thuộc diện F0.
2. Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
b) Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ:
Hội đồng thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi, như sau:
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.
c) Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
3. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi:
a) Đối với Hội đồng thi:
– Tạo điều kiện để người tham gia công tác tổ chức thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Bố trí tại mỗi Điểm thi phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của Điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới; theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo danh của Điểm thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm.
– Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại các Điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh).
– Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
b) Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó, cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và khử khuẩn để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Trưởng Điểm thi ngay khi kết thúc mỗi buổi thi. Trưởng Điểm thi bàn giao riêng các túi bài thi này cho Chủ tịch Hội đồng thi cùng với việc bàn giao bài thi của Điểm thi.
c) Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng:
– Đối với bài thi tự luận: Tại khu vực làm phách, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc dồn túi trong quy trình làm phách bài thi tự luận.
– Đối với bài thi trắc nghiệm: Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc quét Phiếu trả lời trắc nghiệm trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm.
d) Quán triệt thí sinh thuộc diện F1, ca bệnh nghi ngờ và thuộc diện F0 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra các buổi thi, trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại (đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc gần với người khác…). Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết và giám sát thí sinh thực hiện các quy định này tại Điểm thi.
đ) Bố trí kíp trực y tế tại các Điểm thi để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
e) Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các Điểm thi:
– Triển khai vệ sinh khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc công tác coi thi của Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý: Các phòng thi riêng phải được vệ sinh khử khuẩn ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.
– Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.
Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin ngay về Bộ GDĐT (qua Cục quản lý chất lượng, địa chỉ email: [email protected]) để kịp thời giải quyết.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);– Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);– Các vụ, cục liên quan thuộc Bộ;– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

#Công #văn #2232BGDĐTQLCL #Thí #sinh #vẫn #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT

Ngày 30/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2232/BGDĐT-QLCL 2022 tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo Công văn, Chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc đang cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú khi bị Covid-19.
Thí sinh thuộc diện F0 có thể sử dụng giấy này làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022.
Trường hợp thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT 2022 thì phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19 và được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.
Các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được Hội đồng thi bố trí các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Nội dung Công văn 2232/BGDĐT-QLCL
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2232/BGDĐT-QLCLV/v: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được tổ chức vào các ngày 07-08/7/2022. Trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn 2285/BYT-MT ngày 05/5/2022 và của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế tại Công văn 605/KCB-NV ngày 24/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.
b) Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp; đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường) cấp. Giấy xác nhận được sử dụng làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh thuộc diện F0.
2. Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
b) Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ:
Hội đồng thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi, như sau:
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.
c) Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
3. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi:
a) Đối với Hội đồng thi:
– Tạo điều kiện để người tham gia công tác tổ chức thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Bố trí tại mỗi Điểm thi phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của Điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới; theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo danh của Điểm thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm.
– Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại các Điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh).
– Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
b) Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó, cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và khử khuẩn để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Trưởng Điểm thi ngay khi kết thúc mỗi buổi thi. Trưởng Điểm thi bàn giao riêng các túi bài thi này cho Chủ tịch Hội đồng thi cùng với việc bàn giao bài thi của Điểm thi.
c) Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng:
– Đối với bài thi tự luận: Tại khu vực làm phách, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc dồn túi trong quy trình làm phách bài thi tự luận.
– Đối với bài thi trắc nghiệm: Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc quét Phiếu trả lời trắc nghiệm trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm.
d) Quán triệt thí sinh thuộc diện F1, ca bệnh nghi ngờ và thuộc diện F0 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra các buổi thi, trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại (đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc gần với người khác…). Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết và giám sát thí sinh thực hiện các quy định này tại Điểm thi.
đ) Bố trí kíp trực y tế tại các Điểm thi để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
e) Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các Điểm thi:
– Triển khai vệ sinh khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc công tác coi thi của Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý: Các phòng thi riêng phải được vệ sinh khử khuẩn ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.
– Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.
Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin ngay về Bộ GDĐT (qua Cục quản lý chất lượng, địa chỉ email: [email protected]) để kịp thời giải quyết.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);– Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);– Các vụ, cục liên quan thuộc Bộ;– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

#Công #văn #2232BGDĐTQLCL #Thí #sinh #vẫn #được #dự #thi #tốt #nghiệp #THPT

Ngày 30/05/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 2232/BGDĐT-QLCL 2022 tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo Công văn, Chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc đang cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú khi bị Covid-19.
Thí sinh thuộc diện F0 có thể sử dụng giấy này làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022.
Trường hợp thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT 2022 thì phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19 và được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.
Các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được Hội đồng thi bố trí các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Nội dung Công văn 2232/BGDĐT-QLCL
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: 2232/BGDĐT-QLCLV/v: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được tổ chức vào các ngày 07-08/7/2022. Trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn 2285/BYT-MT ngày 05/5/2022 và của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế tại Công văn 605/KCB-NV ngày 24/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.
b) Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp; đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường) cấp. Giấy xác nhận được sử dụng làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh thuộc diện F0.
2. Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
a) Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự Kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
b) Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ:
Hội đồng thi bố trí cho các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi, như sau:
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
– Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.
c) Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự Kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
3. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi:
a) Đối với Hội đồng thi:
– Tạo điều kiện để người tham gia công tác tổ chức thi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ và theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Bố trí tại mỗi Điểm thi phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của Điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thí sinh dự thi tại phòng thi riêng được đánh số thứ tự mới; theo đó, vị trí của thí sinh được sắp xếp phù hợp với quy định đánh số báo danh của Điểm thi. Hướng dẫn thí sinh tại các phòng thi riêng ghi đúng thông tin cá nhân trên Giấy báo dự thi vào giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm.
– Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại các Điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (như sử dụng quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh).
– Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
b) Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó, cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và khử khuẩn để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho Trưởng Điểm thi ngay khi kết thúc mỗi buổi thi. Trưởng Điểm thi bàn giao riêng các túi bài thi này cho Chủ tịch Hội đồng thi cùng với việc bàn giao bài thi của Điểm thi.
c) Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng:
– Đối với bài thi tự luận: Tại khu vực làm phách, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc dồn túi trong quy trình làm phách bài thi tự luận.
– Đối với bài thi trắc nghiệm: Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm, dưới sự giám sát trực tiếp của thanh tra, thực hiện đưa bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng về đúng túi bài thi của phòng thi theo số báo danh của thí sinh tại Điểm thi ngay trước khi thực hiện việc quét Phiếu trả lời trắc nghiệm trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm.
d) Quán triệt thí sinh thuộc diện F1, ca bệnh nghi ngờ và thuộc diện F0 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra các buổi thi, trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại (đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc gần với người khác…). Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết và giám sát thí sinh thực hiện các quy định này tại Điểm thi.
đ) Bố trí kíp trực y tế tại các Điểm thi để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
e) Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các Điểm thi:
– Triển khai vệ sinh khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết thúc công tác coi thi của Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý: Các phòng thi riêng phải được vệ sinh khử khuẩn ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.
– Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.
Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin ngay về Bộ GDĐT (qua Cục quản lý chất lượng, địa chỉ email: [email protected]) để kịp thời giải quyết.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;– Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);– Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);– Các vụ, cục liên quan thuộc Bộ;– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Xem thêm:  Vai trò của gia đình đối với mỗi người?
Back to top button