Công ước 98 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn là gì?

Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. tại phiên 7.

Công ước số 98 Liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949. Công ước đã được Đại hội đồng của ILO, Hội đồng điều hành của Văn phòng ILO, triệu tập tại Geneva vào ngày 8 tháng 6. Năm 1949. Trong kỳ họp thứ 30, sau khi đã quyết định chấp nhận một số đề xuất về việc áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, là nội dung thứ tư trong chương trình của kỳ họp và sau khi đã được quyết định. những đề xuất đó sẽ có hình thức như một Công ước quốc tế. Công ước số 98 được thông qua vào ngày 1 tháng 7 năm 1949.

Công ước số 98

Thiếu niên Dưới đây là một số điểm nổi bật của đại hội.

Điều 1

1. Người lao động phải được bảo vệ đầy đủ trước mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại công đoàn trong việc làm của họ.

2. Sự bảo vệ như vậy sẽ được áp dụng chủ yếu cho các hành vi có mục đích:

Xem thêm:  Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông

a) buộc người lao động phải làm việc với điều kiện là người đó không được tham gia công đoàn hoặc phải từ bỏ tư cách thành viên công đoàn;

b) khiến người lao động bị sa thải hoặc gây tổn hại cho họ, với lý do người đó tham gia công đoàn, hoặc tham gia các hoạt động công đoàn ngoài giờ làm việc hoặc với sự đồng ý của người lao động; việc làm trong giờ làm việc.

Điều 2

1. Người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động sẽ được hưởng sự bảo vệ đầy đủ trước bất kỳ hành động nào của các đại lý hoặc thành viên của mỗi bên nhằm can thiệp vào việc điều hành và quản lý của tổ chức. công việc nội bộ của bên kia.

2. Các hành vi được coi là can thiệp vào công việc nội bộ theo nghĩa của Điều này, chủ yếu là những hành vi dẫn đến việc thành lập các tổ chức của người lao động do một người sử dụng lao động thống trị. hoặc tổ chức của người sử dụng lao động, hoặc để hỗ trợ các tổ chức của người lao động về mặt tài chính hoặc cách khác, với ý định đặt các tổ chức đó dưới sự điều chỉnh của người sử dụng lao động. hoặc các tổ chức của người sử dụng lao động.

N

Điều 3

Nếu cần, các cơ cấu phải được thiết lập phù hợp với điều kiện quốc gia, để đảm bảo tôn trọng quyền tổ chức như đã định nghĩa trong các điều trên.

Xem thêm:  Mẫu nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2018

Điều 4

Khi cần thiết, các biện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia sẽ được thực hiện để một mặt khuyến khích và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và sử dụng các thỏa thuận thương lượng tự nguyện giữa người sử dụng lao động và các tổ chức. một mặt của người sử dụng lao động với tổ chức của người lao động, nhằm quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng lao động theo thỏa ước tập thể.

Điều 5

1. Mức độ áp dụng các bảo đảm quy định trong Công ước này đối với các lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát sẽ do luật pháp hoặc quy định quốc gia xác định.

2. Theo các nguyên tắc nêu tại Đoạn 8, Điều 19 của Quy chế của Tổ chức Lao động Quốc tế, việc một Quốc gia Thành viên phê chuẩn Công ước này sẽ không được coi là ảnh hưởng đến bất kỳ quy chế hoặc phán quyết nào. , bất kỳ tập quán hoặc thỏa thuận nào đang tồn tại và dành cho các thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh sát những đảm bảo được quy định trong Công ước này.

Điều 6

Công ước này không điều chỉnh vị trí của các viên chức nhà nước, và theo bất kỳ cách nào không thể được hiểu là phương hại đến quyền hoặc tư cách của viên chức nhà nước.

Điều 7, 8 và 11 đến 16

Quy định cuối cùng (Phụ lục I).

Xem thêm:  Các loại tinh bột nghệ của nhật bản giải rượu, giải độc gan tốt nhất 2020

Điều 9 và 10

Các quy định khác (Phụ lục II).

Trước đó, chiều 10/5, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trình bày tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia các hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, việc Văn phòng Chủ tịch nước Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP hay Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đang được tích cực chuẩn bị, vì vậy việc gia nhập Công ước số 98 và các Công ước còn lại của ILO là hết sức cần thiết. bộ.

Bài viết trên đây, English6 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Công ước 98 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn là gì?❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công ước 98 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn là gì?” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công ước 98 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn là gì? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công ước 98 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn là gì?” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 11:57:33. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại english6.net

Back to top button