Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

Trên đường tròn bán kính (R), độ dài (l) của một cung có số đo (n^0)được tính theo công thức: ( l)= (dfrac{pi Rn}{180}).

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài (C) của một đường tròn có bán kính (R) được tính theo công thức: (C = 2pi R)

Nếu gọi (d) là đường kính đường tròn ((d=2R)) thì (C =πd)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính (R), độ dài (l) của một cung có số đo (n^0)được tính theo công thức: ( l)= (dfrac{pi Rn}{180}).

Video liên quan

Xem thêm:  iPhone shortcut stop charging
Back to top button