Công chúa Tiếng Anh là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese Translation

English-Vietnamese Online Translator         Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
      English to Vietnamese     Vietnamese to English     English to English

Vietnamese English

công chúa

* noun
– princess

Probably related with:

Vietnamese English

công chúa

a princess ; daughter ; does your highness ; her highness ; her royal highness ; highness ; his daughter ; its princess ; lady ; little daughter ; milady ; of light ; our princess in ; our princess ; princesa ; princess of ; princess who ; princess ; princesses ; principessa ; prlncess ; queen ; royal highness ; royal princess ; she ; the honor of the princess ; the king ; the princesa ; the princess is ; the princess of ; the princess ; you princesa ; your daughter ; your highness ; your majesty ; your royal highness for ;

công chúa

a princess ; daughter ; does your highness ; good ; her highness ; her royal highness ; highness ; him ; his daughter ; its princess ; lady ; milady ; our princess in ; our princess ; pharaoh ; princes ; princesa ; princess of ; princess who ; princess ; princesses ; principessa ; prlncess ; queen ; royal highness ; royal princess ; she ; the honor of the princess ; the king ; the princesa ; the princess is ; the princess of ; the princess ; upon thy ; you princesa ; your daughter ; your highness ; your majesty ; your royal highness for ;

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:
Tweet

Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.
© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy – Sources

Xem thêm:  Skills 1 - unit 9 - sgk tiếng anh 7 thí điểm
Back to top button