Con ốc bươu Tiếng Anh là gì

ốc bươu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ốc bươu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

ốc bươu

medium-sized edible snail

Từ điển Việt Anh – VNE.

ốc bươu

medium-sized edible snail

Xem thêm:  Giải bài 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 trang 27 sách bài tập vật lí 6
Back to top button