Cơ quan ban ngành là gì

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2017/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Bộ, ban, ngành trung ương là: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng ở trung ương, Kiểm toán Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Trên đây là nội dung tư vấn về Bộ, ban, ngành trung ương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BNV.

Trân trọng!

Xem thêm:  Top construction companies in the world 2020
Back to top button