Có n quả táo. Chia mỗi người 6 quả thì thiếu 20 quả. Bớt mỗi người 2 quả thì vừa đủ. Tìm n?

Tìm số táo

Có n quả táo. Chia mỗi người 6 quả thì thiếu 20 quả. Bớt mỗi người 2 quả thì vừa đủ. Tìm n? Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải của bài toán.

1. Có n quả táo. Chia mỗi người 6 quả thì thiếu 20 quả. Bớt mỗi người 2 quả thì vừa đủ. Tìm n?

Gọi số người được chia táo là a (a ∈ N*)

Ta có:

n + 20 = 6a và n = 4a

<=> 4a + 20 = 6a

=> a = 10

=> n = 40

Vậy, nếu chia mỗi người 6 quả thì thiếu 20 quả, bớt mỗi người 2 quả thì vừa đủ thì số táo cần tìm là 40 quả táo

2. Các bài toán chia quả

Sau đây, Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc các bài toán tương tự

Bài 1: Vào 1 đêm trăng trong các chị rủ nhau đi hái bưởi mỗi người 5 quả thừa 1 quả mỗi người 6 quả thiếu 1 người. Hỏi có mấy quả và mấy người?

Giải:

Gọi số người hái bưởi là x (x ∈N*), ta có:

Mỗi người 5 quả thừa 1 quả nên số bưởi là: 5x +1 (quả)

Mỗi người 6 quả thiếu 1 quả nên số bưởi là: 6x – 1 (quả)

Số bưởi ở 2 trường hợp trên là bằng nhau nên ta có:

5.x +1 = 6x -1

=> x = 2 (người)

Vậy số người đi hái bưởi là 2 người

Số quả bưởi là : 5.2+1 = 11 (quả)

Đáp số: Có 11 quả bưởi và 2 người hái bưởi

Bài 2: Có 7 đứa trẻ và 3 quả táo. Chỉ có 4 lần cắt, làm thế nào để mỗi người nhận được phần táo như nhau?

Xem thêm:  Mẫu đơn xin cấp giấy chứng tử

Giải:

Nhát cắt đầu tiên sẽ là cắt đôi cùng 1 lúc 3 trái táo. Nhát thứ 2, 3, 4 cắt tiếp theo tương tự như hình dưới.

3. Các bài toán lớp 6 hay

Bài 1: Cho dãy số 0; 1; 4; 9;…;10000. Viết tập hợp B gồm các số hạng của dãy số bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp đó. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Bài 2:

a/ Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn n? (n thuộc N*)

b/ Có bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn n? ( n thuộc N)

Bài 3: Tìm các số tự nhiên a và b sao cho 2008 < a < b < 2013

Bài 4: Cho tập hợp A= {x∈N / x≤ 6}. Tìm m, n để A={ 0; 2; 5; 4; m; 6; n}.

Bài 5:

Viết chữ số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

Viết số tự nhiên có số chục là 328, số hàng đơn vị là 7

Bài 6: Cho số 24871

Viết 1 chữ số 7 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

Viết thêm một chữ số 3 vào số đã cho để được số nhỏ nhất có thể.

Bài 7: Có hai số tự nhiên nào mà tổng bằng 1997 và tích bằng 9711 hay không?

Bài 8: Tìm x biết: (x+1) + (x+2) + (x+3) +…+ (x+30) = 795

Bài 9: Trong một phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên, số chia là 17, thương là 24, số dư là số lớn nhất có thể được của phép chia đó. Tìm số bị chia.

Xem thêm:  Top 4 bài cảm nhận về Hạnh phúc của một tang gia hay nhất

Bài 10: Tìm số mà lấy số đó cộng với 43 rồi trừ đi 19 thì được 201.

Bài 11: So sánh:

5­^36 và 11^24

3^2n và 2^3n (n∈N*)

2^13 và 2^16

Bài 12: Hai số tự nhiên a và 2a điều có tổng các chữ số là k. Chứng minh rằng a chia hết cho 9

Bài 13: Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 1000, có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

Bài 14: Tìm các số tự nhiên chia cho 4 thì dư 1, còn chia chi 25 thì dư 3.

Tìm các số tự nhiên chia cho 8 thì dư 3, chia cho 125 thì dư 12.

Có phép trừ hai số tự nhiên nào mà số trừ gấp ba lần hiệu và số bị trừ bằng 1030 hay không?

Bài 15: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số chia hết cho 5 và cho 27 biết rằng hai chữ số giữa của số đó là 97?

rên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Có n quả táo. Chia mỗi người 6 quả thì thiếu 20 quả. Bớt mỗi người 2 quả thì vừa đủ. Tìm n? Hỏi ốc sên bò lên đỉnh trong bao lâu? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Back to top button