Chương trình hành động dự tuyển chức danh hiệu trưởng

Mẫu chương tình hành động cá nhân

Chương trình hành động cụ thể nếu được bổ nhiệm, bầu cử vào vị trí Hiệu trưởng

Chương trình hành động cụ thể nếu được bổ nhiệm, bầu cử vào vị trí hiệu trưởng, mẫu chương trình hành động dự tuyển chức danh hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT là yêu cầu bắt buộc phải có khi một cá nhân muốn tham gia ứng tuyển vào vị trí hiệu trưởng.

Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG DỰ TUYỂN CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG

Trường ……………………………………….

PHẦN 1: THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

1. Thuận lợi:

* Về xã hội môi trường: Đang có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với chủ trương đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của Huyện Ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng GD-ĐT, chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, sự phối kết hợp với CMHS khá tốt.

* Về đội ngũ:

Hiện tại nhà trường có 25 đ/c CBGV NV (Biên chế 15, Hợp đồng 06Đảng viên 12 ; Đại học 17, CĐẳng 07; T.Cấp 01. 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn, GV đứng lớp đủ về số lượng).

– Đội ngũ CBGV, NV đoàn kết có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự giác, nhiệt tình, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công.

* Về phía học sinh: Toàn trường có 266 HS chia thành 8 lớp, BQ 34 em/ lớp.

– Phần lớn HS ngoan ngoãn, ý thức học tập tốt, địa phương có truyền thống hiếu học lâu đời. Kết quả 3 năm gần đây: HK: Loại Khá, tốt đạt BQ: 96% (năm 2013 -2014 đạt 97.8 %)

– Chất lượng dạy – học luôn được củng cố, duy trì khá tốt:

+ Xếp loại học lực : Giỏi: 17 %, Khá: 41%, không có HS xếp HL kém.

+ Thi lớp 10 THPT năm 2013 – 2014 xếp thứ 14/ 47 trường (74%)

* CSVC, trang thiết bị: Có đủ phòng học 2 buổi/ ngày. khuôn viên nhà trường khá xanh sạch. Trang TB đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu cho HĐ dạy và học.

2. Khó khăn:

*Về đội ngũ: Cơ cấu đội ngũ không đồng bộ Thừa GV văn, thiếu Giáo viên dạy các môn: Toán ,vật lí, ngoại ngữ nên GV phải dạy chéo ban còn lúng túng trong phương pháp giảng dạy, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy – học.

– Một số GV tuổi cao, sức khỏe yếu nên việc tiếp cận với CNTT còn hạn chế, vẫn còn một vài giáo viên trẻ chưa thật chuyên tâm nên hiệu quả công việc chưa cao. Tỉ lệ Đảng viên thấp (< 50%).

* Về học sinh:

– Còn một bộ phận HS chưa chăm, chưa ngoan, ý thức rèn luyện chưa thường xuyên, kĩ năng sống hạn chế nên kết quả học tập tu dưỡng chưa cao. Do một bộ phận phụ huynh điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn đi làm ăn nơi xa nên thiếu quan tâm đến con em mình (Có 32 em đặc biệt kk).

– Kết quả HSG thứ hạng còn thấp ( 32/47, 25/47, 36/47)

– Chất lượng thi vào lớp 10 THPT chưa ổn định: 11/47, 33/47, 14 /47.

* Về CSVC: Còn gặp vô cùng khó khăn. HS còn phải học ở phòng học cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Sân chơi bãi tập, tường bao chưa đạt yêu cầu. Thiếu một số phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng hoạt động tổ chuyên môn, phòng truyền thống, phòng y tế học đường, phòng đội, phòng thư viện.

PHẦN 2: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP

A. MỤC TIÊU: Xây dựng nhà trường đoàn kết, kỉ cương, trách nhiệm và sáng tạo, CSVC dần hiện đại an toàn, môi trường thân thiện. Với 4 nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Tiếp tục duy trì, củng cố mọi nề nếp hoạt động của nhà trường, từng bước nâng cao danh hiệu thi đua của nhà trường phù hợp với từng giai đoạn: Đạt tập thể lao động tiên tiến (từ 2014 – 2015).
  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới công tác quản lí.
  3. Nâng cao chất lượng GDTD: Trọng tâm là nâng cao chất lượng GD đạo đức, CL đại trà, chất lượng GV giỏi, HS giỏi, học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT.
  4. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện cha mẹ HS công tác xã hội hóa giáo dục tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng cường CSVC.
Xem thêm:  Giải bài 24-25.11, 24-25.12, 24-25.13, 24-25.14 trang 75 sách bài tập vật lí 6 - Bài

B. GIẢI PHÁP:

1. Công tác xây dựng Đảng:

* Mục tiêu:

– Chi bộ phấn đấu luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

– 100% Đảng viên HT, HTXS nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp thêm từ 1-2 Đảng viên Phấn đấu đến năm 2019: 70 – 80% Đảng viên.

* Giải pháp:

– Bản thân luôn tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lí, làm tốt tính nêu gương đi đầu.

– Phối hợp chặt chẽ với ban chi ủy xây dựng kế hoạch hoạt động chi bộ cụ thể, triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, của cấp trên và chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, nhất là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM.

– Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong GV. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường. Khuyến khích các tổ chức quần chúng tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

– Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với phê bình và tự phê bình, chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

2. Xây dựng cơ quan đoàn thể:

* Mục tiêu:

– Xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đạt và giữ vững Tập thể lao động tiên tiến.

– CĐVM, Chi đoàn mạnh. LĐội vững mạnh.

* Giải pháp:

– Cùng với các đồng chí trong ban giám hiệu cần xác định rõ việc xây dựng cơ quan đơn vị là một việc làm quan trọng. Đó là sự quan tâm và xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đội thiếu niên hoạt động thường xuyên có nề nếp hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

– Xây dựng nề nếp, kỉ cương trường học. Xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết thống nhất ý chí hành động, chỉ đạo CBGV, HS thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường và các cuộc vận động nhất là việc học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

a. Xây dựng đội ngũ, đổi mới công tác quản lí:

Đây là nhiệm vụ then chốt và có ý nghĩa quyết định kết quả các mặt hoạt động trong nhà trường, cũng là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục & Đào tạo”.

* Chỉ tiêu:

– Kiện toàn, xây dựng bộ máy nhà trường có đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng chất lượng chuyên môn tốt, có đạo đức nghề nghiệp và phong cách sư phạm mẫu mực, yêu nghề tâm huyết.

– 100% Cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. 100% CBQL có trình độ TCCT và QLGD.

– 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức ở Khá và Xuất sắc .

– 100% CB,NV có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành và HTSX nhiệm vụ.

– 100% GV sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng hộp thư điện tử, truy cập các website phấn đấu 50% số tiết dạy sử dụng CNTT.

– Phấn đấu đến năm 2019 có 100% GV đạt trình độ trên chuẩn.

* Biện pháp:

– Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Ðảng trong trường học, trong đó chú trọng phát triển đảng viên, nâng cao nãng lực nhận thức và tính nêu gương trong các hoạt động của giáo viên, đảng viên và trưởng các bộ phận.

– Chú trọng việc nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, đạo đức tư tưởng và ý thức nghề nghiệp cho CBGV,NV. Mỗi GV cần nhận thức rõ vị trí và vai trò của người thầy trong nhà trường và trong xã hội hiện nay.

– Kiện toàn các bộ máy, đoàn thể trong nhà trường từ đầu năm học. Phát huy vai trò của tổ trưởng tổ chuyên môn. Coi trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề thông qua chuyên đề NK, hội giảng, dự giờ thường xuyên rút kinh nghiệm.

Xem thêm:  Thông tư sửa đổi quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học số 08/2015/TT-BGDĐT

– Phát huy tối đa năng lực của đội ngũ qua việc phân công CM hợp lí, hạn chế tới mức thấp nhất việc dạy chéo ban; đảm bảo có giáo viên nòng cốt ở các khối lớp, tập trung cao nhất cho khối lớp 9 để nâng cao chất lượng HSG và kết quả vào lớp 10 THPT.

– Tiếp tục phát triển giáo viên nòng cốt, bồi dưỡng GV trẻ, tạo điều kiện cho GV đi học nâng chuẩn, học văn bằng 2, thực hiện kế hoạch dạy liên trường, mời GV có chuyên môn giỏi giàu kinh nghiệm về dạy chuyên đề cho môn chéo ban, đề nghị cấp trên bổ sung thêm GV các môn thiếu.

– Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý:

+ Các thành viên trong BGH tiếp tục trau dồi, học hỏi để nâng cao năng lực và uy tín quản lý. Hiệu trưởng phải gương mẫu năng động, sáng tạo trong công việc, tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của CBGV. Làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ và tập trung, để trường học thực sự là khối thống nhất đồng bộ trong mọi hoạt động.

+ Xây dựng kỉ cương, nề nếp làm việc của đơn vị dân chủ, khoa học và cụ thể, tổ chức hội họp đúng thời gian, nghiêm túc và hiệu quả.

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động phù hợp và khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lí.

– Đổi mới kiểm tra đánh giá, chú trọng thanh tra đột xuất, coi trọng chất lượng thật. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

+ Làm tốt công tác tham mưu để tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền ban ngành đoàn thể các tổ chức xã hội, cha mẹ HS với nhà trường.

– Thực hiện tốt “Quy chế phối hợp hoạt động giữa BGH và BCH công đoàn”; “Quy chế dân chủ trong trường học”, “quy chế chi tiêu nội bộ”, đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch. Xây dựng mức thu chi theo nguyên tắc trong QĐ 2814, công khai bàn bạc với CBGV và 100% phụ huynh về các khoản thu – chi thỏa thuận, phụ huynh thống nhất bằng văn bản cam kết, báo cáo về địa phương và Phòng GD. Quản lý công khai, an toàn có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được trang cấp, hỗ trợ.

b. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng cường rèn kĩ năng sống cho HS, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

b1. Giáo dục đạo đức, tăng cường rèn kĩ năng sống cho HS:

* Mục tiêu: Phấn đấu HS xếp loại đạo đức Tốt và khá: 96 – 98%, không có HS xếp loại đạo đức yếu. Tăng cường giáo dục đạo đức rèn kĩ năng sống cho HS. Không có HS vi phạm pháp luật. Không có tai tệ nạn xâm nhập học đường.

* Biện pháp

– Tiếp tục coi việc giáo dục ý thức, tình cảm đạo đức, lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử kĩ năng giao tiếp cho học sinh là nhiệm vụ số 1. Chỉ đạo dạy học có hiệu quả các môn khoa học xã hội đặc biệt là GD kĩ năng sống với môn GDCD bằng nhiều hình thức phù hợp và hấp dẫn. Kết hợp với Đoàn, đội tổ chức tốt phong trào: Đôi bạn cùng tiến, hòm thư giúp bạn. Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo.

– Phân công chủ nhiệm lớp là những GV nhiệt tình, có kinh nghiệm, gần gũi quan tâm đến học sinh. Nhất là đối với những HS có hoàn cảnh khó khăn, Mỗi CBGV đỡ đầu 1 đến 2 HS có hoàn cảnh KK, con hộ nghèo, HS chậm tiến, nhất là HS L9.

– Làm tốt chương trình phát thanh măng non của đội trên hệ thống loa phát thanh của xã nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình và nhắc nhở những học sinh chậm tiến.

– Trực tiếp tham mưu với các dòng họ làm tốt công tác khuyến học để động viên học sinh, nhất là các em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

b2. Văn hóa: Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, làm chuyển biến tích cực rõ nét chất lượng giáo dục đại trà, kết quả GVG, HSG, kết quả thi vào lớp THPT

Xem thêm:  Cách tải cốc cốc về máy tính miễn phí

* Chỉ tiêu:

+ Xếp loại văn hóa: Khá , Giỏi từ 63 – 65 %, Giảm HL yếu < 5%, không có HL kém .

+ Kết quả HSG: Phấn đấu năng thứ hạng lên xếp thứ 20 và vươn lên đến tốp 15/47 trường của huyện vào năm 2018 – 2019

+ Phấn đấu kết quả thi vào lớp 10 THPT vào các năm tới có thứ hạng ổn định trong tốp 10 – 15 trường của huyện. Hàng năm đạt từ 80% trở lên.

+ Chất lượng hội giảng cụm: Phấn đấu xếp thứ 3/7 của cụm, tăng tỉ lệ cán bộ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp lên 30 – 40%.

* Biện pháp:

– Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiên chương trình và kế hoạch giáo dục.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy. Soạn bài giảng điện tử Elearning.

– Đẩy mạnh chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua CĐNK, dự giờ thăm lớp, qua các cuộc thi nhất là cuộc thi GVG, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, vận dụng kiến thức chuyên môn …

– Quản lí tốt nề nếp dạy buổi 2 một cách chặt chẽ, cụ thể cả về thời gian và nội dung chương trình, ưu tiên cho HS lớp 9 và bồi dưỡng HSG, bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu kém. (Kiên quyết khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự nhà giáo và nhà trường)

c. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, làm tốt công tác XH hóa giáo dục:

* Mục tiêu:

– Lấy tiêu chuẩn CSVC của trường chuẩn để phấn đấu.

– Phát huy tối đa hiệu quả của sử dụng đồ dùng được cấp trong dạy học.

– Mỗi nhóm chuyên môn làm mới một đồ dùng tự làm/ năm học.

* Biện pháp:

– Tham mưu với địa phương tìm nguồn để xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng, tu sửa, mua sắm trang thiết bị, cải tạo khuôn viên hoàn chỉnh CSVC đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 từ năm 2015- 2020 góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

– Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn Xanh – sạch – Đẹp.

– Xây dựng ban liên lạc những người con xa quê, những người con quê hương thành đạt để thu hút các nguồn đầu tư.

KẾT LUẬN:

Nếu được tuyển chọn làm hiệu trưởng trường ………………, tôi xin hứa sẽ đem hết tâm huyết và năng lực của mình cùng với sự phấn đấu, tu dưỡng, học hỏi vượt khó, có bản lĩnh đổi mới xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao của tất cả cán bộ GV, NV trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song cũng rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường và lãnh đạo các cấp, phấn đấu xây dựng trường …………. đạt tập tể lao động tiên tiến.

……………………, ngày…. tháng … năm 20…

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

Kính thưa đồng chí …………. – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ trì hội nghị.

Kính thưa các đồng chí Trong Ban thường vụ Huyện ủy, cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị.

Tôi xin tự giới thiệu: Tên tôi là …………….. – Phó hiệu trưởng trường ……………….

Thực hiện Quy chế tuyển chọn cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Hôm nay Bản thân được tham gia bảo vệ chương trình hành động để tuyển chọn bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường ……………….. Trước tiên cho phép tôi xin kính các đồng chí dự về hội nghị luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Thưa các đồng chí: phần sơ yếu lí lịch bản thân, phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các căn cứ để xây dựng, tôi đã trình bày kỹ trong bản báo cáo chi tiết.

Theo quy định về thời gian báo cáo trước hội nghị nên tôi xin trình bày bản báo cáo tóm tắt. Tôi xin phép được bắt đầu.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button