Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học mới nhất 2017

Nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ Tiểu học

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Chế độ của giáo viên tiểu học nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên tiểu học

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cán bộ quản lý (CBQL) trường tiểu học là chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bao gồm nội dung bồi dưỡng bắt buộc, nội dung bồi dưỡng tự chọn và hướng dẫn thực hiện chương trình.

2. Chương trình này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (sau đây gọi chung là CBQL trường tiểu học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích ban hành chương trình

1. Là căn cứ của việc quản lý, tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CBQL trường tiểu học.

Xem thêm:  Giá hạt Quinoa bao nhiêu 1kg hôm nay 2022? Mua ở đâu tphcm, hà nội

2. Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của CBQL trường tiểu học để thực hiện mục tiêu của giáo dục tiểu học, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Điều 3. Nội dung bồi dưỡng bắt buộc

1. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước, bao gồm các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục và giáo dục tiểu học; yêu cầu về công tác quản lý giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm học (sau đây gọi là Nội dung bồi dưỡng 1).

2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương, bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình, dự án (nếu có) do sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học (sau đây gọi tắt là Nội dung bồi dưỡng 2).

Điều 4. Nội dung bồi dưỡng tự chọn

Nội dung bồi dưỡng tự chọn (sau đây gọi là Nội dung bồi dưỡng 3), cụ thể như sau:

Xem thêm:  Đá play off là gì

Điều 5. Thời gian, thời lượng thực hiện bồi dưỡng thường xuyên

1. Chương trình BDTX được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và của cá nhân CBQL trường tiểu học.

2. Mỗi CBQL trường tiểu học thực hiện chương trình bồi dưỡng được quy định tại Thông tư này với thời lượng 120 tiết/năm học.

a) Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học.

b) Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học.

c) Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button