Cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thcs?

Đáp án module 5 THCS

Cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thcs? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 5 Trung học cơ sở: Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Module 5 THCS: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

1. Tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 module 5 THCS

Câu hỏi: Thầy/cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 Lựa chọn xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thcs?

Đáp án: Tên chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

2. Nêu những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh xã hội mới?

Những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh THCS trong bối cảnh xã hội mới:

  • Bối cảnh xã hội hiện đại
  • Các lĩnh vực hoạt động và quan hệ có khó khăn tâm lý của học sinh
  • Khó khăn tâm lí trong các lĩnh vực khác nhau của học sinh các cấp học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Xem thêm:  Tỏi tây là cây gì, có tác dụng gì?
Back to top button