Chính tả – tuần 20 trang 6 vở bài tập (vbt) tiếng việt 3 tập 2 –

Là con sông

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Viết lời giải các câu đố sau :

– Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì loé sáng, anh thời ầm vang

Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

Là……………….

– Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

Là…………….

2 Điền uôt hoặc uôc vào chỗ trống :

– Ăn không rau như đau không thˊ.

– Cơm tẻ là mẹ r.ˌ..

– Cả gió thì tắt đ ˊ.

– Thẳng như r..ˌ. ngựa.

TRẢ LỜI:

1. Viết lời giải các câu đố sau :

– Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì lóe sáng, anh thời ầm vang

Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

Là sấm và sét

– Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

Là con sông

2. Điền uôt hoặc uôc vào chỗ trống :

– Ăn không rau như đau không thuốc.

– Cơm tẻ là mẹ ruột.

– Cả gió thì tắt đuốc.

– Thẳng như ruột ngựa.

Video liên quan

Xem thêm:  Ý nghĩa của việc đảm bảo cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý
Back to top button