Chỉ dẫn Tiếng Anh là gì

chỉ dẫn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ chỉ dẫn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

chỉ dẫn

to direct; to instruct; to show

chỉ dẫn cách làm sổ sách to direct (someone) about bookkeeping

chỉ dẫn từng li từngg tí cho thợ mới học nghê to instruct apprentices in detail

Từ điển Việt Anh – Hồ Ngọc Đức

chỉ dẫn

To direct, to instruct

chỉ dẫn cách làm sổ sách: to direct (someone) about bookkeeping

chỉ dẫn từng li từng tí cho thợ mới học nghề: to instruct apprentices in detail

Từ điển Việt Anh – VNE.

chỉ dẫn

to guide, instruct, show the way

Xem thêm:  Top 5 bài Cảm nhận Vợ chồng A Phủ siêu hay
Back to top button