Celebration nghĩa là gì

Named nghĩa là gì

Called/kɔːld/ (adj): lời kêu gọi, gọi.Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí …

Hỏi Đáp
Là gì

Xem thêm:  Soạn bài chơi chữ - I Thế nào là chơi chữ?
Back to top button