Cây chè được trồng nhiều ở những tỉnh nào của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 24. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cây chè được trồng nhiều nhất ở những tỉnh nào sau đây?
A. Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La.
B. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng.
C. Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng.
D.Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu.
Câu 25. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết số lượng các trung tâm công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là bao nhiêu?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 26. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết đàn bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ được phát triển mạnh trên cao nguyên nào sau đây?
A. Sơn La. B. Mộc Châu. C. Tà Phình. D. Sín Chải.
Câu 27. Điều kiện nào sau đây không làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng nhiều chè nhất nước ta?
A. Đất feralit được hình thành trên đá vôi, đá phiến.
B. Khí hậu cận nhiệt đới với một mùa đông lạnh kéo dài.
C. Người dân có kinh nghiệm trồng và chế biến chè từ lâu đời.
D. Khâu chế biến được phát triển và chủ động được thị trường tiêu thụ.
Câu 28. Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
A. khai khoáng và năng lượng. B. năng lượng và hóa chất. C. khai khoáng và chế biến. D. chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng.

Xem thêm:  Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

Video liên quan

Back to top button