Câu 3 unit 4 trang 38 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9

(Bên dưới là những cấu hỏi thêm mà bà Smith và Namđã hỏi. Tường thuật các câu hỏi cho Nam, nhưng lần này em cần sử dụng cấu trúc “if” hoặc “whether”)

The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether.

(Bên dưới là những cấu hỏi thêm mà bà Smith và Namđã hỏi. Tường thuật các câu hỏi cho Nam, nhưng lần này em cần sử dụng cấu trúc “if” hoặc “whether”)

Example:

“Are you a student?” Mrs. Smith asked. (” Cháu là học sinhà?” Bà Smith hỏi)

She asked me if/whether I was a student. (Bàấy hỏi tôi liệu tôi có phải là học sinh không”)

a) “Is there a phone?” (Có điệnthoại bàn khôngạ” )

I asked her______________________

b) “Do you have many friends?” (Cháu có nhiều bạn không)

She asked me____________________

c) “Is there a fridge in the kitchen?” (Có tủ lạnhở bếp khôngạ)

I asked her______________________

d) “Do you smoke?” (Cháu có hút thuốc không)

She asked me____________________

e) “Does the flat have central heating?” (Căn hộ có hệ thống sưởiở giữa khôngạ)

I asked her ______________________

f) “Do you sometimes have a party?” (Cháu có thỉnh thoảng tổ chức tiệc không)

She asked me_____________________

g) “Can I move the furniture around?” (Cháu có thể di chuyểnđồ dùng xung quanh khôngạ)

I asked her_______________________

h) “Do you often get home after 10.30 pm?” (Cháu có thờng về nhà sau 10 giờ tối không)

She asked me_____________________

i) “Is there a TV in the bedroom?” (Có ti viở trong phòng ngủ khôngạ)

Xem thêm:  Lời chúc mừng ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp

I asked her _______________________

Đáp án

a)I asked her if/whether there was a phone. (Tôi hỏi bàấy liệu có điệnthoại bàn không)

b)She asked me if/whether I had many friends. (Bàấy hỏi tôi liệu tôi có nhiều bạn không)

c)I asked her if/whether there was a fridge in the kitchen. (Tôi hỏi bà ấy liệu có tủ lạnh trong bếp không)

d)She asked me if/whether I smoked. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có hút thuốc không)

e)I asked her if/whether the flat had central heating. (Tôi hỏi bàấy liệu căn hộ có hệ thống sưởi trung tâm không)

f)She asked me if/whether I sometimes had a party. (Bà ấy hỏi tôi lệu tôi có hay tổ chức tiệc không)

g)I asked her if/whether I could move the furniture around. (Tôi hỏi bà ấy liệu tôi có thểdi chuyển các vật dụng xung quanh không)

h)She asked me if/whether I often got home after 10.30 pm. (Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có thường về nhà sau 10 giờ tôi không)

i)I asked her if/whether there was a TV in the bedroom. (Tôi hỏi bà ấy liệu có ti vi trong phòng ngủ không)

Video liên quan

Back to top button