Câu 2 unit 1 trang 6 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9

2. On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.

2. On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date and write a full sentence.

( Vào ngày nào những nước dướiđây trở thành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ ? Nối các quốc gia vớiđúng thời gian của nó và viết thành2 câu hoàn chỉnh)

Example: (Ví dụ)

a) Brunei Darussalam -B) 8 January 1984

a) Brunei Darussalam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 January 1984.

(Brunei trở thành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 1 năm 1984)

Countries

(Quốc gia)

Date of becoming an ASEAN member

(Ngày trở thành thành viên củaASEAN)

a)

Brunei Darussalam

A)

8 August 1967

b)

Kingdom of Cambodia

B)

8 January 1984

c)

Republic of Indonesia

C)

28 July 1995

d)

Federation of Malaysia

D)

23 July 1997

e)

Union of Myanmar

E)

30 April 1999

f)

Lao Peoples Democratic Republic

g)

Republic of the Philippines

h)

Republic of Singapore

i)

Kingdom of Thailand

j)

Socialist Republic of Viet Nam

Answer:

a) – B

b) – E. Kingdom of Cambodiabecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the30 April 1999.

(Vương quốc Campuchia trởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 30 tháng 4 năm 1999.)

Xem thêm:  Giải bài 48.1, 48.2, 48.3, 58.4 trang 98 sách bài tập vật lí 9

c) – A. Republic of Indonesiabecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

( Indonesiatrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

d) – A. Federation of Malaysia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

(Malaysia trởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

e) – D. Union of Myanmarbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the23 July 1997.

(Myanmar trởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 23 tháng 7năm 1997.)

f) – D.Lao Peoples Democratic Republicbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the23 July 1997.

(Làotrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 23 tháng7năm1997.)

g) – A.Republic of the Philippinesbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

(Philipintrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

h) – A.Republic of Singaporebecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

(Singapotrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

i) – A.Kingdom of Thailandbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

(Thái Lantrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.)

j) – C.Socialist Republic of Viet Nambecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the28 July 1995.

Xem thêm:  Dự đoán spoiler Kingdom 719: Phi Tín Quân hy sinh, Tín Lửng hóa cuồng!

(Việt Namtrởthành thành viên của Hiệp hội các nướcĐông NamÁ vào ngày 28 tháng 7năm 1995.)

Video liên quan

Back to top button