Cảm âm Tội cho cô gái đó – Khắc Việt

Anh với cô ấy, anh nói yêu cô ấy rất nhiều

Mi2 Mi2 Mi2-Rê2 Mi2, Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Sol2 Rê2

Anh tệ lắm, anh biết không, vì em đã từng được nghe

Đô2 Si Đô2 Đô2 Rê2 Đô2, La Mi2 Rê2 Đô2 La Rê2

Câu nói đó với chính em, và hứa chỉ nói với mỗi em

Si Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2, La Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Sol2 Rê2

Em không thể tin, tin là anh đổi thay

Mi2 Mi2 Mi2-Rê2 Mi2, Mi2 Rê2 Mi2 Sol2 Rê2

Em đã hy sinh, dành mọi thứ đẹp nhất về anh

Mi2 Mi2 Mi2-Rê2 Mi2, Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2 Rê2

Bỏ ngoài tai những lời nói, những câu chuyện cũ về anh

Đô2 Si Đô2 Đô2 Si Đô2, Mi2 Mi2 Đô2 Mi2 Đô2 Rê2

Nhưng hôm nay em đã thấy trước mắt em là gì đây

Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Si Đô2, Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2 Sol2

[ĐK]:

Tội cho cô gái đó lại một lần yêu anh

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Rê2

Tội cho cô gái đó lại một lần như em

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Mi2

Tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 Si Đô2 Rê2 Đô2

Và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này

Sol Sol Sol Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Rê2

Và bao cô gái nữa là anh kết thúc đây

Xem thêm:  còn bao nhiêu ngày nữa đến 2/9

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Si Đô2 Đô2 Rê2 Đô2

Và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh

Đô2 Rê2 Mi2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2 Rê2

Và em thấy thương cho anh lúc này

Si Đô2 Sol2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2

Thương cho cảm giác cuộc sống của anh

Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2 Rê2

Không biết thế nào là yêu

Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Si Đô2

Xem thêm:

Back to top button