Cảm Âm Ai Mang Cô Đơn Đi | K-ICM ft APJ

https://www.youtube.com/watch?v=Kn64F6MtaRY

Cảm Âm Ai Mang Cô Đơn Đi | Tone La (A4)

Tone thấp

Verse

Ánh trăng lạc lối, gieo phù hoa duyên hóa thành tro
la sol fa la, la sol la do2 re2 fa sol
Mặt hồ rung lên, mang hạt mưa xuyên nát lòng ta
do re fa sol, sol fa sol sol la re fa
Trái tim rộng lớn, thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo
la sol fa la, la la la la do2 re2 fa sol
Bầu trời riêng ta, ru lời ca nhắn ai đừng xa
do re fa sol, sol fa sol la (sol)fa re fa

Pre-chorus

Hà a há, nhắn ai đừng xa
re fa sol, la (sol)fa re fa
Nhìn từng chiếc lá, úa phai màu rụng rời ngoài hiên
re re re2 re2, re2 do2 la sol sol sol (do2)la
Hà a há, mình ta với ta thôi mà
re fa sol, sol la fa2 re2 do2 la
Tấm thân này, chịu nhiều đớn đau lưu luyến
la sol re, do re la sol do2 re2

Chorus

Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình
fa2 mi2 re2, do2 re2 mi2 fa2 do2 la
Dẫu trăm năm, người thương vẫn cách xa mình
do2 la sol, fa sol la do2 fa re
Thuyền mãi ra khơi, đi về nơi con sóng vô hình
re fa2 mi2 re2, re2 do2 re2 mi2 fa2 do2 la
Chốn xa xăm, trùng dương muôn hướng vạn lý
do2 la sol, fa sol la fa2 do2 (fa2)re2

Xem thêm:  Code Đấu la đại lục Hồn sư đối quyết

Tone cao

Verse

Ánh trăng lạc lối, gieo phù hoa duyên hóa thành tro
re2 do2 sib re2, re2 do2 re2 fa2 sol2 sib do2
Mặt hồ rung lên, mang hạt mưa xuyên nát lòng ta
fa sol sib do2, do2 sib do2 do2 re2 sol sib
Trái tim rộng lớn, thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo
re2 do2 sib re2, re2 re2 re2 re2 fa2 sol2 sib do2
Bầu trời riêng ta, ru lời ca nhắn ai đừng xa
fa sol sib do2, do2 sib do2 re2 (do2)sib sol sib

Pre-chorus

Hà a há, nhắn ai đừng xa
sol sib do2, re2 (do2)sib sol sib
Nhìn từng chiếc lá, úa phai màu rụng rời ngoài hiên
sol sol sol2 sol2, sol2 fa2 re2 do2 do2 do2 (fa2)re2
Hà a há, mình ta với ta thôi mà
sol sib do2, do2 re2 sib2 sol2 fa2 re2
Tấm thân này, chịu nhiều đớn đau lưu luyến
re2 do2 sol, fa sol re2 do2 fa2 sol2

Chorus

Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình
sib2 la2 sol2, fa2 sol2 la2 sib2 fa2 re2
Dẫu trăm năm, người thương vẫn cách xa mình
fa2 re2 do2, sib do2 re2 fa2 sib sol
Thuyền mãi ra khơi, đi về nơi con sóng vô hình
sol sib2 la2 sol2, sol2 fa2 sol2 la2 sib2 fa2 re2
Chốn xa xăm, trùng dương muôn hướng vạn lý
fa2 re2 do2, sib do2 re2 sib2 fa2 (sib2)sol2

Với cảm âm ai mang cô đơn đi mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!

Back to top button