Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax

Viết hóa đơn bán hàng qua mạng như thế nào?

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, fax

Bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký của người mua hay không? Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, fax theo mẫu quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo quy định của Thông tư 39, khi bán hàng qua điện thoại, qua fax, qua mạng hoặc những trường hợp mà khách hàng không trực tiếp bán hóa đơn thì phải ghi rõ hoặc đóng dấu “BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI” tại tiêu thức “Người mua hàng, ký và ghi rõ họ tên”.

Thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016

Điều chỉnh hóa đơn tài chính và xử phạt khi điều chỉnh sai

19 câu hỏi thường gặp về hóa đơn chứng từ dành cho kế toán

Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

– Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Như vậy: Khi bán hàn qua điện thoại, mạng thì không cần phải có chữ ký của người mua mà chỉ cần ghi rõ là: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng“.

Xem thêm:  Những bài hát tặng ngày 20 10

Chú ý:

Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế“.

Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button