Cách viết email mời tham gia sự kiện

Home / Ẩm thực / thư mời tham gia sự kiện

Thư Mời Tham Gia Sự Kiện

admin 16/05/2021

*
*
*

{“dots”:”true”,”arrows”:”true”,”autoplay”:”false”,”autoplay_interval”:”2000″,”speed”:”300″,”loop”:”true”,”design”:”design-2″}

Cách viết Email thư mời tham gia sự kiện thu hút (cách nói mời tham gia event)

2, Kết cấu thư mời(1), Tiêu đề

Tiêu đề của thư mời thường được chia thành hai cách viết. Cách đầu tiên là đơn giản nhất. Chỉ cần viết hai chữ thư mời ở giữa dòng đầu tiên là được.

Bạn đang xem: Thư mời tham gia sự kiện

Cách thứ hai cũng chẳng kém là mất. Bao gồm tên sự kiện + thư mời. Thư mời ở dòng trên và tên sự kiện ở dòng dưới.

Ví dụ: Thư mời tham gia đại hội hợp tác đầu tư năm 2020

(2), Cách xưng hô

Có hai loại thư mời, một là thư mời dành cho các cá nhân và hai là thư mời dành cho các các đơn vị.

Khi đối tượng được mời là một cá nhân, chúng ta sẽ thường viết là:

Kính gửi ông / bà:

Khi đối tượng được mời là một tổ chức, đơn vị thì sẽ có hai cách viết:

Nếu đó là một đơn vị kinh doanh như công ty, doanh nghiệp. Thì chỉ cần viết:

Kính gửi (tên công ty / doanh nghiệp)

Nếu đó là một cơ quan nhà nước, thì bạn có thể viết trực tiếp viết là:

Kính gửi các đơn vị có liên quan

Bạn cũng có thể viết chi tiết tên của đơn vị hoặc bộ phận đó như:

Kính gửi ban công tác mặt trận xã hội tỉnh

Cách viết Email thư mời tham gia sự kiện thu hút (cách nói mời tham gia event)

(3), Nội dung chính

Về nội dung chính cũng có thể chia thành hai dạng. Một dạng là đi thẳng vào vấn đề. Một dạng là nói một cách khéo léo và uyển chuyển.

Xem thêm:  Giải bài 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 trang 56 sách bài tập hóa học 11

Đối với phần nội dung thẳng thắn trực tiếp. Thì bạn thậm chí không cần phải viết câu chào. Mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đền chính, biểu đạt rõ ý muốn cần thể hiện.

Ví dụ như: Một đơn vị nào đó sẽ tổ chức một sự kiện, hoạt động nào đó vào thời gian nào đó, tại địa điểm nào đó. Xin mời ông / bà tham gia. Xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Các Loại Bánh Âu Nổi Tiếng, Tên Gọi Và Cách Phân Biệt Từng Loại

Có thể, có người sẽ có rằng cách viết này hơi đơn giản và sơ sài. Nhưng về bản chất nó đã thể hiện đầy đủ những nội dung mà một bức thư mời cần phải có. Mà hơn nữa, thứ mà đối phương cần chẳng qua cũng chỉ là những dòng thông tin này mà thôi.

Đối với loại thứ hai, nội dung chính khéo léo, uyển chuyển. Tức là phần nội dung chính sẽ cho thêm ý nghĩa, nhân vật và chủ đề.

Ví dụ: (Tên đơn vị) tổ chức (tên hoạt động) vì (mục đích). Hoạt động, sự kiện được tổ chức vào (thời gian) tại (địa điểm). Sự kiện sẽ có sự tham gia góp mặt của (tên người tham gia), thảo luận về (vấn đề nào đó)

(4), Phần kết thúc

Chúng ta sẽ kết thúc thư mời bằng câu chào ư? Dĩ nhiên là không rồi. Phần kết thúc của thư mời, cũng được coi là một phần khá quá trọng.

Ở phần này bạn sẽ nhấn mạnh với đối tượng được mới về câu trả lời của họ. Có tham gia hay không? Bao nhiêu người tham giaVậy nên thường sẽ viết là:

Xin trân trọng kính mời ông / bà tham gia sự kiện. Nếu tham gia, ông / bà vui lòng phản hồi trước (thời gian nhất định). Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ phải để lại các thông tin liên lạc ở phía dưới. Để đối phương dễ dàng liên lạc phản hồi bạn.

Mẫu thư mời tham gia sự kiện thu hút, mẫu thư mời tham gia event

Kính gửi ông / bà:

Trong suốt một năm vừa qua, nhờ có sự quan tâm và ủng hộ về mặt tài chính cũng như tinh thần của ông / bà mà chúng tôi xây dựng được những nền tảng vững chắc. Nhân dịp năm mới sắp tới, chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện hội ngộ.

Xem thêm: S Ho Chi Minh City Shoes Shopping : An Ultimate In Depth Guide

Xem thêm:  Sản xuất, ương, nuôi thành công cá chép Koi tại Ninh Bình

Xin trân trọng kính mời ông / bà bớt chút thời gian quý báu, tham gia sự kiện của chúng tôi. Ông / bà vui lòng phản hồi lại với chúng tôi về thời gian có mặt để tiện cho công tác tiếp đón của chúng tôi. Mọi chi tiết, ông / bà vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc e-mail đính kèm.

*
*
*
*

{“dots”:”true”,”arrows”:”true”,”autoplay”:”false”,”autoplay_interval”:”2000″,”speed”:”300″,”loop”:”true”,”design”:”design-2″}

Cách viết Email thư mời tham gia sự kiện thu hút (cách nói mời tham gia event)

2, Kết cấu thư mời(1), Tiêu đề

Tiêu đề của thư mời thường được chia thành hai cách viết. Cách đầu tiên là đơn giản nhất. Chỉ cần viết hai chữ thư mời ở giữa dòng đầu tiên là được.

Bạn đang xem: Thư mời tham gia sự kiện

Cách thứ hai cũng chẳng kém là mất. Bao gồm tên sự kiện + thư mời. Thư mời ở dòng trên và tên sự kiện ở dòng dưới.

Ví dụ: Thư mời tham gia đại hội hợp tác đầu tư năm 2020

(2), Cách xưng hô

Có hai loại thư mời, một là thư mời dành cho các cá nhân và hai là thư mời dành cho các các đơn vị.

Khi đối tượng được mời là một cá nhân, chúng ta sẽ thường viết là:

Kính gửi ông / bà:

Khi đối tượng được mời là một tổ chức, đơn vị thì sẽ có hai cách viết:

Nếu đó là một đơn vị kinh doanh như công ty, doanh nghiệp. Thì chỉ cần viết:

Kính gửi (tên công ty / doanh nghiệp)

Nếu đó là một cơ quan nhà nước, thì bạn có thể viết trực tiếp viết là:

Kính gửi các đơn vị có liên quan

Bạn cũng có thể viết chi tiết tên của đơn vị hoặc bộ phận đó như:

Kính gửi ban công tác mặt trận xã hội tỉnh

Cách viết Email thư mời tham gia sự kiện thu hút (cách nói mời tham gia event)

(3), Nội dung chính

Về nội dung chính cũng có thể chia thành hai dạng. Một dạng là đi thẳng vào vấn đề. Một dạng là nói một cách khéo léo và uyển chuyển.

Đối với phần nội dung thẳng thắn trực tiếp. Thì bạn thậm chí không cần phải viết câu chào. Mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đền chính, biểu đạt rõ ý muốn cần thể hiện.

Ví dụ như: Một đơn vị nào đó sẽ tổ chức một sự kiện, hoạt động nào đó vào thời gian nào đó, tại địa điểm nào đó. Xin mời ông / bà tham gia. Xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm:  Mẫu số 45/BB-PGTTT: Biên bản phiên giải trình trực tiếp

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Các Loại Bánh Âu Nổi Tiếng, Tên Gọi Và Cách Phân Biệt Từng Loại

Có thể, có người sẽ có rằng cách viết này hơi đơn giản và sơ sài. Nhưng về bản chất nó đã thể hiện đầy đủ những nội dung mà một bức thư mời cần phải có. Mà hơn nữa, thứ mà đối phương cần chẳng qua cũng chỉ là những dòng thông tin này mà thôi.

Đối với loại thứ hai, nội dung chính khéo léo, uyển chuyển. Tức là phần nội dung chính sẽ cho thêm ý nghĩa, nhân vật và chủ đề.

Ví dụ: (Tên đơn vị) tổ chức (tên hoạt động) vì (mục đích). Hoạt động, sự kiện được tổ chức vào (thời gian) tại (địa điểm). Sự kiện sẽ có sự tham gia góp mặt của (tên người tham gia), thảo luận về (vấn đề nào đó)

(4), Phần kết thúc

Chúng ta sẽ kết thúc thư mời bằng câu chào ư? Dĩ nhiên là không rồi. Phần kết thúc của thư mời, cũng được coi là một phần khá quá trọng.

Ở phần này bạn sẽ nhấn mạnh với đối tượng được mới về câu trả lời của họ. Có tham gia hay không? Bao nhiêu người tham giaVậy nên thường sẽ viết là:

Xin trân trọng kính mời ông / bà tham gia sự kiện. Nếu tham gia, ông / bà vui lòng phản hồi trước (thời gian nhất định). Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ phải để lại các thông tin liên lạc ở phía dưới. Để đối phương dễ dàng liên lạc phản hồi bạn.

Mẫu thư mời tham gia sự kiện thu hút, mẫu thư mời tham gia event

Kính gửi ông / bà:

Trong suốt một năm vừa qua, nhờ có sự quan tâm và ủng hộ về mặt tài chính cũng như tinh thần của ông / bà mà chúng tôi xây dựng được những nền tảng vững chắc. Nhân dịp năm mới sắp tới, chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện hội ngộ.

Xem thêm: S Ho Chi Minh City Shoes Shopping : An Ultimate In Depth Guide

Xin trân trọng kính mời ông / bà bớt chút thời gian quý báu, tham gia sự kiện của chúng tôi. Ông / bà vui lòng phản hồi lại với chúng tôi về thời gian có mặt để tiện cho công tác tiếp đón của chúng tôi. Mọi chi tiết, ông / bà vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc e-mail đính kèm.

Video liên quan

Back to top button