Cách trang trí đại hội chi bộ

Hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ mới nhất

Hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ, Đảng bộ – Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn trang trí Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và các khẩu hiệu tuyên truyền như sau.

Để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở thì việc trang trí khánh tiết đại hội là một công việc rất quan trọng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết trang trí đại hội chi bộ, đảng bộ năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trang trí đại hội Chi bộ, Đảng bộ

1. Trang trí khánh tiết Đại hội

1. Trên cùng là khẩu hiệu

“ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!”

2. Cờ, ảnh lãnh tụ (nhìn từ dưới lên):

– Treo cờ: Cờ Tổ quốc bên phải, cờ Đảng bên trái.

– Ảnh C.Mác và V.I.Lênin treo bên phải của phông. Vị trí hai ảnh như sau: Ảnh C.Mác bên trái, V.I.Lênin treo bên phải.

– Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc (nếu không có tượng thì thay bằng ảnh), phía dưới tượng Bác đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.

3. Tiêu đề đại hội: Đặt dưới ảnh C.Mác, V.I Lênin

CHI (ĐẢNG) BỘ………….

ĐẠI HỘI LẦN THỨ…….

NHIỆM KỲ………….

4. Hai bên hội trường: Hai khẩu hiệu hành động của chi, đảng bộ.

Lưu ý: Số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký trong Ma-két chỉ mang tính tượng trưng tham khảo.

Xem thêm:  Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh (Leave of absence letter)

2. Khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội chi bộ, đảng bộ

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

2. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

3. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN …….. LẦN THỨ…..!

…….ĐẠI HỘI CHI BỘ (ĐẢNG BỘ)…… LẦN THỨ…….!

(Các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành Đại hội thay nội dung cho phù hợp).

4. ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN ……. RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!

5. ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN ……. RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XIV!

(ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ (THỊ TRẤN)… RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XIV!)

6. ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

7. TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG VĂN MINH!

8. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

9. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Xem thêm:  Bìm bìm là cây gì, có tác dụng gì?

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

11. NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

12. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

13. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI!

14. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Xem thêm

Back to top button