CÁCH PHÂN LOẠI BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải cần có biện pháp thu gom và xử lý phù hợp, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Tùy thuộc vào ngành sản xuất, bùn thải từ quá trình xử lý sinh học và nước thải của hệ thống xử lý nước thải được xếp vào loại chất thải nguy hại cho các ngành như: sản xuất, chế biến hóa chất vô cơ và hữu cơ. bắp thịt; gia công, phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác.

Đối với một số ngành nghề khác, bùn từ hệ thống xử lý nước thải Chất thải nguy hại chưa được xác định chắc chắn gây khó khăn cho doanh nghiệp khi không biết cách thu gom và xử lý. Với lượng bùn thải phát sinh lớn, nếu xác định và thu gom là chất thải nguy hại sẽ rất tốn kém vì chi phí thu gom và xử lý chất thải nguy hại thường lớn hơn nhiều so với chất thải thông thường và thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại chỉ được thực hiện bởi các đơn vị có chức năng được cấp phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh Qua bài viết này, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn quy trình thực hiện để xác định bùn từ hệ thống xử lý nước thải có phải là chất thải nguy hại hay không đối với danh mục bùn thải chưa xác định là chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 36: 2015 / TT-BTNMT.

1. Nguyên tắc chung

Việc xác định bùn có phải là chất thải nguy hại hay không căn cứ vào ngưỡng nguy hại của các thông số trong bùn quy định tại QCVN 50: 2013 / BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với nước thải. với bùn từ quá trình xử lý nước.
Nếu kết quả phân tích mẫu bùn cho thấy Ít nhất một (01) thông số trong bùn vượt quá ngưỡng nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm lấy mẫu nào thì dòng bùn đó được xác định là

Xem thêm:  Già Cùng Nhau Là Được

chất thải nguy hại.

2. Các thông số cần phân tích đối với mẫu bùn

– 15 thông số: Asen, Bari, Bạc, Cadmium, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Dầu tổng, Phenol, Benzen được đánh giá cho tất cả bùn thải từ quá trình xử lý. quản lý nước.

– 18 thông số: Arsen, Bari, Bạc, Cadmium, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Xyanua Tổng, Dầu tổng, Phenol, Benzen, Chlorbenzene, Toluene, Naphthalene được đánh giá đối với bùn thải từ quá trình xử lý. quản lý nước của các ngành sản xuất cụ thể sau:

+ Lọc dầu, tái chế, thu hồi dầu;
+ Sản xuất, pha chế và cung cấp nhựa, cao su tổng hợp, sợi nhân tạo;
+ Sản xuất, bào chế và cung cấp dược phẩm;
+ Sản xuất, pha chế, cung cấp và sử dụng chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa, chất sát trùng và mỹ phẩm;
+ Sản xuất, pha chế, cung cấp, sử dụng hóa chất tinh khiết và các hóa chất khác;
+ Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh;
+ Dệt nhuộm;
+ Sản xuất, pha chế, cung cấp và sử dụng chất màu hữu cơ;
+ Sản xuất, pha chế, cung cấp và sử dụng hóa chất vô cơ;
+ Sản xuất, pha chế, cung cấp và sử dụng các hóa chất hữu cơ cơ bản.

– 26 thông số: Asen, Bari, Bạc, Cadmium, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Dầu tổng số, Phenol, Benzen, Chlorbenzene, Toluene, Naphthalene, Clodan, 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid (2 , 4-Dichlorophenoxy Acetic Acid (2,4), 4-D), Lindan, Metoxyclo, Endrin, Heptaclo, Methyl parathion, Parathion phải được phân tích bùn thải từ hệ thống xử lý nước của ngành Sản xuất, pha chế, cung cấp thuốc bảo vệ thực vật Mỹ phẩm. , chất bảo quản gỗ và chất diệt khuẩn hữu cơ khác.

3. Tách bùn

Bùn thải của quá trình xử lý nước được xác định là chất thải nguy hại nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) pH ≥12,5 hoặc pH ≤2;
b) Trong mẫu bùn phân tích có ít nhất 01 thông số quy định tại Bảng 1 có giá trị vượt đồng thời cả hai ngưỡng Htc và Ctc.
– Ngưỡng của Htc tuyệt đối
Ngưỡng nội dung tuyệt đối (Htc, ppm) được tính bằng công thức sau:

Xem thêm:  Bạch giới tử là cây gì, chữa bệnh gì, mua ở đâu, giá bao nhiêu?

Trong đó,
+ H (ppm) là giá trị hàm lượng tuyệt đối cơ bản được quy định trong Bảng 1;
+ T là tỷ số giữa khối lượng chất rắn khô trong mẫu bùn với tổng khối lượng của mẫu bùn.

– Ngưỡng nguy hiểm dựa trên nồng độ rửa trôi (Ctc)

Ngưỡng nguy hiểm được tính theo nồng độ rửa trôi Ctc của các thông số trong bùn từ hệ thống xử lý nước thải nước được chỉ định trong Bảng 1 sau:

Bảng 1. Hàm lượng tuyệt đối cơ sở (H) và ngưỡng nguy hiểm tính theo nồng độ rửa trôi (Ctc) của các thông số trong bùn thải

TT Tham số số CAS Công thức hóa học Hàm lượng tuyệt đối cơ sở H (ppm) Ngưỡng nguy hiểm được tính bằng nồng độ rửa trôi Ctc (mg / L)
Đầu tiên Thạch tín Như 40 2
2 Bari số ba 2.000 yên 100
3 Bạc Ag 100 5
4 cadimi đĩa CD mười 0,5
5 Chỉ huy Pb 300 15
6 Coban Co 1.600 80
7 Kẽm Zn 5.000 won 250
số 8 Niken Ni 1.400 70
9 Selen Se 20 Đầu tiên
mười thủy ngân Hg 4 0,2
11 Chromium VI Cr6 + 100 5
thứ mười hai Tổng xianua CN- 590
13 Tổng dầu 1.000 yên 50
14 Phenol 108-95-2 C6H5OH 20.000 won 1.000 yên
15 Benzen 71-43-2 C6H6 mười 0,5
16 Chlorbenzene 108-90-7 C6H5Cl 1.400 70
17 Tolune 108-88-3 C6H5CH3 20.000 won 1.000 yên
18 Naphthalen 91-20-3 C10H8 1.000 yên
19 Clodan 57-74-9 C10H6Cl6 0,6 0,03
20 Axit 2,4-Diclophenoxy axetic (2,4-D) 94-75-7 C6H3Cl2OCH2COOH 100 5
21 Linda 58-89-9 C6H6Cl6 6 0,3
22 Metoxyclo 72-43-5 C16H15Cl3O 200 mười
23 Endrin 72-20-8 C12H6Cl6O 0,4 0,02
24 Heptaclo 76-44-8 C10H5Cl7 0,2 0,01
25 Metyl parathion 298-00-0 (CH3O) 2PSO-C6H4NO2 20 Đầu tiên
26 Parathion 56-38-2 C10H14NO5PS 400 20

4. Nguyên tắc lấy mẫu, phân tích và phân loại bùn thải
a) Đơn vị nào có chức năng phân tích, xác định ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải:

Đơn vị lấy mẫu, phân tích phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường hoặc được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền chỉ định.
Đơn vị lấy mẫu và phân tích phải có trách nhiệm:

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả lấy mẫu, phân tích mẫu làm cơ sở cho việc xác định và quản lý bùn thải;

Xem thêm:  Bài 51: thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

– Phải cử cán bộ có chuyên môn tiến hành lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu kèm theo;

– Phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lấy mẫu và phương pháp xác định quy định trong quy chuẩn này.

b) Nguyên tắc lấy mẫu, phân tích và xác định bùn

– Ít nhất phải lấy mẫu 03 ngày khác nhau, thời gian lấy mẫu vào từng ngày phải khác nhau (đầu, giữa và cuối ca, lô thao tác);

– Khuấy và trộn đều trước khi lấy mẫu bùn thải; lấy ngẫu nhiên ít nhất 03 mẫu đại diện tại các vị trí khác nhau.

– Giá trị trung bình kết quả phân tích của mẫu được lấy để so sánh với giá trị ngưỡng của hàm lượng tuyệt đối Htc hoặc ngưỡng nguy hại theo nồng độ rửa trôi của Ctc để xác định bùn thải.

Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong thu gom và xử lý

bùn của hệ thống xử lý nước thải.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và báo giá đánh giá tính chất nguy hại của bùn thải để có phương án xử lý phù hợp, tiết kiệm chi phí. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH
Trụ sở chính: Khu phố 60, ĐL14, Khu đô thị Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
CN: 53A Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0650 3555118 (Trụ sở); 0283 5100 127 (Chi nhánh)
Website: nguyonsongxanh.vn
Email: greenlife@nguonsongxanh.vn
Hotline: 0909 773 264 (Ms Hải)

Bài viết trên đây, English6 đã cập nhật cho bạn thông tin về “CÁCH PHÂN LOẠI BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI❤️️”. Hy vọng qua bài viết “CÁCH PHÂN LOẠI BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “CÁCH PHÂN LOẠI BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “CÁCH PHÂN LOẠI BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI” được đăng bởi vào ngày 2022-06-03 01:41:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại english6.net

Back to top button