Cách lập sổ Nhật ký thu tiền

Hướng dẫn lập sổ Nhật ký thu tiền theo thông tư 133

Cách lập sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền là một loại sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp và mẫu sổ nhật ký thu tiền được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền hoặc cho từng nơi thu tiền. Sau đây là hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Mẫu sổ Nhật ký thu tiền

Cách lập sổ Nhật ký thu tiền theo Thông tư 133

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…

– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

LƯU Ý:

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung nên để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt.

Xem thêm:  Soạn bài ôn tập phần làm văn - ngữ văn 10 tập 2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button