Cách điều chế oxi và hiđro

Trong PTN và trong CN nhiều khi người ta cần dùng khí hiđro. Làm thế nào để điều chế được khí hiđro? Phản ứng điều chế khí hiđro trong PTN thuộc loại phản ứng nào. Bài viết dưới đây sẽ đem lại cho bạn lời giải đáp cùng nhiều điều thú vị.

  • Tính chất, ứng dụng của Hiđro
  • BTTN tổng hợp chương 5 : Hiđro – nước
  • BT tổng hợp (TN + TL) Hiđro – Nước
  • BT tự luận tổng hợp : Hiđro – nước

Xem thêm: Chương 5: Hidro – nước

ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRÔ – PHẢN ỨNG THẾ

I. Điều chế khí hiđro:

1. Trong PTN:

– Nguyên liệu:

+ Kim loại: Zn, Fe, Al, Pb..

+ Ddịch axit: HCl loãng, H2SO4 loãng.

PTHH: Zn + HCl ZnCl2 + H2

– Điều chế và thu khí hiđro:

Có 2 cách thu:

– Bằng cách đẩy nước.

– Bằng cách đẩy không khí.

2. Trong CN:

* Phương pháp điện phân nước.

2H2O 2H2+ O2

* Dùng than khử hơi nước.

* Điều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu.

II. Phản ứng thế là gì?

1. Trả lời câu hỏi:

PTHH:

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

2. Nhận xét:

* Phản ứng thế là PƯHH giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

Xem thêm:  Phần I - soạn bài xem người ta kìa! sgk ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống siêu ngắn

a. Zn + H2SO4 ZnSO4+ H2

b. 2H2O 2H2+ O2

c. 2Al + 6HCl 2AlCl3+ 3H2

Hướng dẫn giải

Những phản ứng hóa học dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm:

a. Zn + H2SO4 ZnSO4+ H2

c. 2Al + 6HCl 2AlCl3+ 3H2

Bài 2. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm như thế được không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phảo để vị trí ống nghiệm nằm thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (32g) lớn hơn trọng lượng không khí (29g). Đối với khí hiđro thì không thể được vì trọng lượng khí hiđro rất nhẹ (2g) so với không khí (29g). Đối với khí H2thì phải đặt ống nghiệm thẳng đứng và miệng ống nghiệm hướng xuống dưới.

Bài 3. Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a. Mg + O2 MgO

b. KMnO4 K2MnO4+ MnO2+ O2

c. Fe + CuCl2 FeCl2+ Cu

Hướng dẫn giải

a. 2Mg + O2 2MgO

Phản ứng hóa hợp

b. 2KMnO4 K2MnO4+ MnO2+ O2

Phản ứng phân hủy.

c. Fe + CuCl2 FeCl2+ Cu

Bài 4. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4loãng:

a. Viết phương trình hóa học có thể điều chế hi đro;

Xem thêm:  Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính

b. Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để diều chế được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)?

Hướng dẫn giải

a. Phương trình hóa học có thể điều chế hiđro.

Zn + 2HClZnCl2+ H2

Fe + H2SO4(loãng)FeSO4+ H2

Zn + H2SO4ZnSO4+ H2

Fe + 2HClFeCl2+ H2

b. Số mol khí hiđro là: n == 0,1 (mol)

Khối lượng kẽm cần dùng là: m = 0,1×65 = 6,5 (g)

Khối lượng sắt cần dùng là: m = 0,1×56 = 5,6 (g).

Bài 5. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

a. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Hướng dẫn giải

a. Số mol sắt là: n == 0,4 (mol)

Số mol axit sunfuric là: n == 0,25 (mol)

Phương trình phản ứng:

Fe + H2SO4 FeSO4+ H2

1mol 1mol 1mol

0,25mol 0,25mol 0,25mol

Theo phương trình phản ứng hóa học, cứ 1 mol sắt tác dựng thì cần 1mol H2SO4. Do đó, 0,25 mol sắt tác dụng thì cần 0,25 mol H2SO4.

Vậy, số mol sắt dư là: ndư= 0,4 0,25 = 0,15 (mol)

Khối lượng sắt dư là: mdư= 0,15×56 = 8,4 (g)

b. Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có: nH2= nFe= 0,25 mol

thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: VH2= 0,25×22,4 = 5,6 (lít).

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 – Xem ngay

Xem thêm:  Mẫu biên bản kiểm kê phòng chức năng - Mẫu biên bản kiểm kê

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=T5paqdAV_fI

Back to top button