các trường được cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Thông báo 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Hữu Phạm

Xem thêm:  Phân tích nhân vật An Dương Vương trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy - Ngữ Văn 10
Back to top button