Các trường đại học Hàn Quốc có nhiều du học sinh Việt Nam

Tên trường tiếng Anh

DHS Tiếng

Tổng DHS

Cơ sở trường ở

Incheon National University 1,556 1,609 Incheon Daegu Technical University 1,216 1,462 Daegu Sangmyung University 781 1,233 Seoul (chính) 3 23 Cheonan Namseoul University 503 716 Chungcheongnam Sejong University 502 588 Seoul Keimyung University 464 680 Daegu Daegu University 418 804 Gyeongsan Daejin University 390 457 Gyeonggi Jeonbuk Science College 387 550 Jeollabuk Jeonju University 379 751 Jeollabuk Ajou University 334 462 Suwon Hanyang Womens University 325 349 Seoul Pyeongtaek University 319 684 Gyeonggi Sunmoon University 315 600 Chungcheongnam Dongguk University 312 468 Seoul (chính) 17 203 Gyeongju Myongji University 303 740 (Humanities Campus) Seoul 13 19 (Nature Campus) Gyeonggi Woosong University 286 396 Gyeongsangbuk Dongeui University 277 302 Busan Kyonggi University 275 539 Suwon (chính) 400 Seoul Korea Univesity of Media Arts 267 284 Daejeon Yeungnam University 266 440 Busan Bucheon University 240 289 Suwon Kwangju Womens University 232 311 Gwangju Woosuk University 227 281 Jeollabuk Daejeon University 224 301 Daejeon University of Ulsan 205 280 Ulsan Mokpo National Maritime University 195 204 Jeollanam Dong-A University 189 302 Busan Chung-Ang University 187 229 Seoul (chính) 1 Anseong International University of Korea 177 184 Gyeongsangnam Seoul National University of Science and Technology (Seoul Tech) 174 267 Seoul Hannam University 164 280 Daejeon Cheongju University 163 309 Chungcheongbuk Kunjang University 160 257 Jeollabuk Soonchunhyang University 160 259 Chungcheongnam Yeungnam University of Science and Technology 160 304 Daegu Inha University 151 186 Incheon Handong University 147 148 Gyeongsangbuk Kyungpook National University 139 249 Daegu (chính) 1 1 Sangju Silla University 133 193 Busan Uiduk University 132 340 Gyeongsangbuk Jeju National University 131 161 Jeju Gachon University 127 189 Gyeonggi Seokyeong University 126 170 Seoul Daegu Catholic University 119 160 Gyeongsangbuk Songwon University 118 201 Gwangju Busan University of Foreign Studies 116 188 Busan Suwon University 116 264 Gyeonggi Ulsan University of Science and Technology 114 178 Ulsan Kyunghee University 114 211 Seoul Nambu University 111 318 Gwangju Yongin Songdam College 108 142 Gyeonggi Pai Chai University 105 154 Daejeon Jungwon University 102 163 Chungcheongbuk Honam University 99 319 Gwangju Dongwon University of Science and Technology 98 141 Gyeongsangnam Busan Institute of Science and Technology (BIST) 98 340 Busan Masan University 94 111 Gyeongsangnam Kyungsung University 94 369 Busan Hanyeong College 92 92 Jeollanam Chosun University 92 266 Gwangju Jeonju Kijeon College 91 220 Jeollabuk Kyungil University 89 152 Gyeongsangbuk Hansung University 87 153 Seoul Hankuk University of Foreign Studies 82 145 Seoul Chungnam National University 81 144 Daejeon Catholic Kwandong University 79 115 Gangwon Daishin University 77 77 Gyeongsangbuk Yongin University 76 104 Gyeonggi Hanshin University 76 135 Gyeonggi Joongbu University 74 262 Chungcheongnam Pusan ​​National University 73 96 Busan Kongju National University 73 115 Chungcheongnam Sahmyook University 69 135 Seoul Suseong University 68 201 Daegu Jeju Tourism University 67 166 Jeju Seoul Womens University 65 75 Seoul Kunsan National University 63 111 Jeollabuk Daegu Haany University 61 89 Gyeongsangbuk Semyung University 60 111 Chungcheongbuk Youngsan University 60 216 Yangsan (chính) 6 Busan
Xem thêm:  Cá chép tiếng Trung là gì
Gwangju University 59 116 Gwangju Pukyong National University 59 197 Busan Pohang University 53 89 Gyeongsangbuk Mokwon University 51 77 Daejeon Hallym University 51 110 Gangwon Korea University 50 73 Seoul 1 1 Sejong Campus Shinhan University 50 269 Sangpae, Gyeonggi 8 Howon, Gyeonggi  (chính) Hanyang University 49 70 Seoul (chính) 2 4 ERICA Campus, Ansan Kaya University 21 Gyeongsangnam (chính) 48 48 Gyeongsangbuk Chonbuk National University 48 181 Jeollabuk Hoseo University 47 111 ChungcheongNam Chungbuk National University 45 87 Chungcheongbuk Konkuk University 44 95 Seoul (chính) 42 Glocal (Chungbuk) Chosun University of Science and Technology 43 72 Gwangju Hyupsung University 43 180 Gyeonggi Hongik University 42 46 Seoul Korea Polytechnic University 42 69 Gyeonggi Kosin University 39 42 Busan Mokpo National University 38 62 Jeollanam Soongsil University 37 167 Seoul Seoul National University 36 43 Seoul Chungwoon University 35 81 Chungcheongnam Gyeongju National University 35 258 Gyeongsangbuk Kyungin Womens University 33 67 Incheon Changwon University 33 92 Changwon Yonsei University 31 74 Seoul (chính) 11 13 Wonju, Gangwon Keimyung University of Culture 31 93 Daegu Kookmin University 31 178 Seoul Tongmyong University 31 257 Busan Inje University 30 93 Gyeongsangnam Chunnam Techno University 29 50 Jeollanam Seojeong University 29 315 Gyeonggi Kumoh National Institute of Technology 27 32 Gyeongbuk Koje University 27 66 Gyeongsangnam Mun kyung College 22 23 Gyeongsangbuk Sogang University 22 63 Seou Yeungnam Theological University 21 49 Gyeongsangbuk University of Seoul 20 63 Seoul Gangneung-Wonju University 20 129 Gangwon Kwangwoon University 20 391 Seoul Jeonju Vision University 19 98 Jeollabuk Dongshin University 19 264 Jeollanam Gimcheon University 18 66 Gyeongsangbuk Sungkyul University 18 86 Gyeonggi Andong University 17 21 Gyeongsangbuk Dongseo University 16 107 Busan Sorabol College 15 15 Gyeongsangbuk Daewon University College 14 27 Chungcheongbuk Chonnam National University 14 55 Gwangju Tongwon University 14 101 Gyeonggi Kangnam University 14 104 Seoul Halla University 13 13 Gangwon Gimhae College 13 13 Gyeongsangnam Korea National University of Transportation 11 13 Chungcheongbuk Dankook University 18 36 Gyeonggi Kangwon National University 11 68 Gangwon Jeju Halla University 11 209 Jeju Gyeonggi College of Science and Technology 10 51 Gyeonggi Chungbuk Health Science University 9 10 Chungcheongbuk Busan Catholic University 8 14 Busan Dongyang Mirae University 8 94 Seoul Dongyang University 7 7 Gyeongsangbuk Gyeongbuk College of Health 7 7 Gyeongsangbuk Sungshin Womens University 7 9 Seoul University of Nazarene 7 18 Chungcheongnam Mokpo University of Science 7 37 Jeollanam Kyungnam University 6 14 Gyeongsangnam Howon University 6 22 Jeollabuk Konyang University 6 35 Chungcheongnam Chodang University 6 72 Jeollanam Dong-ah Institute of Media and Arts 5 5 Gyeonggi Kyungdong University 5 14 Gangwon Duksung Womens University 5 20 Seoul Sungwoon University 5 55 Gyeongsangbuk Kyungpook Science College 5 59 Gyeongsangbuk Shingu College 4 5 Gyeonggi Kyungbok University 4 7 Gyeonggi Hanbat University 4 47 Daejeon Wonkwang University 4 149 Jeollabuk Chungcheong University 3 3 Chungcheongbuk Far East University 3 4 Chungcheongbuk Gumi University 3 7 Gyeongsangbuk Sunchon National University 3 10 Jeollanam Sungkyunkwan University 3 12 Seoul Chongshin University 2 2 Seoul Sangji University 2 4 Gangwon Seoul University of Buddhism 2 4 Seoul Sookmyung Womens University 2 10 Seoul Hanseo University 2 97 Chungcheongnam Hansei University 1 6 Gyeonggi Sahmyook Health University 1 6 Seoul Kimpo University 1 13 Gyeonggi Baekseok University 1 20 Chungcheongnam The Catholic University of Korea 1 34 Gyeonggi Hosan University 1 65 Gyeongsangbuk International Law and Business University (TLBU) 37 Gyeonggi
Xem thêm:  Trồng mít nghệ - đi chậm mà chắc!
Seoul Christian University 1 Seoul Dongguk University Business School 1 Seoul Yewon University of Arts 14 Jeollabuk 1 Gyeonggi Kyungwoon University 1 Gyeongsangbuk Kongju National University of Education 1 Chungcheongnam Baekseok University of the Arts 1 Seoul Kyungnam Information University 1 Busan Gangdong University 1 Chungcheongbuk Dongseoul University 1 Gyeonggi Dongju University 1 Busan Pusan ​​Womens University 1 Busan Suncheon Jeil College 1 Jeollanam Osan University 1 Gyeonggi Hyejeon University 1 Chungcheongnam Wonkwang Digital University 1 Jeollabuk Seoul Venture University 1 Seoul Korea National University of Arts 1 Seoul Korea University Golf 1 Gangwon Korea Polytechnic I University 1 Jeju Campus Korea Polytechnic University 1 Yeongju Campus Korea Polytechnic University 1 Changwon Campus Hankyung University 2 Gyeonggi Daebul University 2 Jeollanam Suwon Catholic University 2 Gyeonggi Korea Bible University 2 Seoul Daejeon University of Science and Technology 2 Daejeon Dongnam Health University 2 Gyeonggi Dong-eui Institute Of Technology 2 Busan Myongji College 2 Seoul Seoyoung University 2 Gwangju Shinsung University 2 Chungcheongnam Gangneung Yeongdong University 2 Gangwon Changwon Moonsung University 2 Gyeongsangnam Jeonnam Provincial College 2 Jeollanam Presbyterian University Theological Seminary 3 Seoul Ansan University 3 Gyeonggi Songho University 3 Gangwon Anyang University 4 Gyeonggi (chính) 3 Incheon Incheon Catholic University 4 Incheon Yeoju Institute of Technology 4 Gyeonggi Korea Aerospace University 5 Gyeonggi Koguryeo University 5 Jeollanam Seoul Digital University 5 Seoul Youngdong University (U1) 6 Chungcheongbuk Kyungmin University 6 Gyeonggi Korea Maritime & Ocean University 9 Busan Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 9 Ulsan Hallym Polytechnic University 9 Gangwon
Xem thêm:  ‘Sửng sốt’ với giá đất quy hoạch tại TP. Hà Tĩnh
Induk University 12 Seoul Baekseok Cultural University 12 Chungcheongnam Dongduk Womens University 14 Seoul Andong Science College 15 Gyeongsangbuk Inha Technical College 15 Incheon Korea National Open University 18 Seoul Catholic Sangji College 20 Gyeongsangbuk Kwangshin University 21 Gwangju Changshin University 21 Gyeongsangnam Daelim University 23 Gyeonggi Yeungjin College 25 Daegu Ewha Women University 26 Seoul Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 26 Daejeon Seoil University 30 Seoul Daegu Health College 45 Daegu Hanil University And Presbyterian Theological Seminary 48 Jeollabuk Ajou Motor College 49 Chungcheongnam Yeonsung University 75 Gyeonggi Woosong College 85 Daejeon University of Science and Technology (UST) 107 Daejeon Calvin University 128 Gyeonggi
Back to top button