Các cửa hàng giao dịch Viettel tại Quảng Nam mới nhất

Cửa hàng giao dịch Viettel

Quảng Nam là tỉnh nổi tiếng về du lịch với thành phố Hội AN, tại đây cũng có rất nhiều cửa hàng giao dịch của Viettel bạn có thể tham khảo để giao dịch, lưu ý về giờ làm việc của từng chi nhánh. Mời bạn đọc cùng tham khảo các cửa hàng giao dịch Viettel tại Quảng Nam mới nhất.

Xem thêm:  Mẫu bảng tiến độ thi công công trình

Địa điểm giao dịch Viettel tại Quảng Nam

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Vĩnh Điện Điện Bàn

Địa chỉ: 62 Mẹ Thứ Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6263098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

2. Cửa hàng giao dịch Viettel Quế Trung Quế Sơn

Địa chỉ: Thôn Trung Phước 2 xã Quế Trung huyện Nông Sơn Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6518098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

3. Cửa hàng giao dịch Viettel Bắc Trà My

Địa chỉ: Tổ Trung Thị -Thị Trấn Trà My- Bắc Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6293098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

4. Cửa hàng giao dịch Viettel Tây Giang

Địa chỉ: Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6516098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h00

5. Cửa hàng giao dịch Viettel Đông Giang

Địa chỉ: Thị Trấn Prao Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6279098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h00

6. Cửa hàng giao dịch Viettel Phú Ninh

Địa chỉ: Thôn Cây Sanh Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6525098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

7. Cửa hàng giao dịch Viettel Phước Sơn

Địa chỉ: Khâm Đức 01, Phước Sơn Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6290098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h00

8. Cửa hàng giao dịch Viettel Nam Trà My

Địa chỉ: Thôn 2 Xã Trà Mai Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6513098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h00

9. Cửa hàng giao dịch Viettel Núi Thành

Địa chỉ: SN 246 Phạm Văn Đồng Khối 2 TT Núi Thành Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam

Xem thêm:  Biển báo cấm ô tô và mô tô P105

Điện thoại: 845106269098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

10. Cửa hàng giao dịch Viettel Tiên Phước

Địa chỉ: Thị Trấn Tiên Kỳ Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6264005

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

11. Cửa hàng giao dịch Viettel Hiệp Đức

Địa chỉ: Khối Phố An Tây TT Tân An Hiệp Đức Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6523178

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

12. Cửa hàng giao dịch Viettel Thăng Bình

Địa chỉ: Thị Trấn Hà Lam Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6292098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

13. Cửa hàng giao dịch Viettel Nam Giang

Địa chỉ: Thị Trấn Thạnh Mỹ Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6514098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h00

14. Cửa hàng giao dịch Viettel Duy Xuyên

Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên TT Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6280098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

15. Cửa hàng giao dịch Viettel Điện Ngọc Điện Bàn Quảng Nam

Địa chỉ: Thôn Viên Trung, Phường Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6539098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

16. Cửa hàng giao dịch Viettel Đại Lộc

Địa chỉ: Khu 7 TT Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6266098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

17. Cửa hàng giao dịch Viettel Hội An

Địa chỉ: 483 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, Thành Phố Hội An Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6260098

Giờ mở cửa: 8h00 – 20h00

Xem thêm:  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học Mô Đun 3

18. Cửa hàng giao dịch Viettel Đông Phú Quế Sơn

Địa chỉ: Thị Trấn Đông Phú Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 845106268098

Giờ mở cửa: 7h30 – 18h30

19. Cửa hàng giao dịch Viettel Tam Kỳ

Địa chỉ: 121 Hùng vương, An Mỹ – Tam Kỳ – Quảng Nam

Điện thoại: 0510.6250098

Giờ mở cửa: 7h30 – 19h30

Google Maps Viettel Quảng Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button