Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Thẩm định hơn 150 bản mẫu sách giáo khoa các lớp 3, 7, 10

Mới đây Bộ Giáo dục và đào tạo đã bắt đầu tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của lớp 3, lớp 7 và lớp 10 cho năm học 2022-2023.

Theo lộ trình của Bộ giáo dục, sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023. Công tác tổ chức thẩm định sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của lớp 3, lớp 7 và 10 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trong tháng 9 và tháng 10/2021.

Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được 48 bản mẫu sách giáo khoa của 11 môn học/hoạt động giáo dục lớp 3 gửi về thẩm định. Trong đó, môn Toán có 5 bản mẫu; mỗi môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên-Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Công nghệ có 3 bản mẫu; mỗi môn Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 4 bản; Tin học có 7 bản và Tiếng Anh có số lượng bản mẫu nhiều nhất với 10 bản.

Đối với lớp 7, có 47 bản mẫu sách giáo khoa của 12 môn học/hoạt động giáo dục được gửi về Bộ để thẩm định. Trong đó, môn Tiếng Anh có 9 bản mẫu; môn Tin học 5 bản mẫu; mỗi môn Toán, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp, Mỹ thuật có 4 bản mẫu; các môn học còn lại, mỗi môn đều có 3 bản mẫu.

Xem thêm:  Sinh con một bề là gì? 2 con một bề là gì?

Đối với lớp 10, Bộ nhận được 57 bản mẫu sách giáo khoa của 15 môn học/hoạt động giáo dục. Trong đó, môn Tiếng Anh có 9 bản mẫu; Tin học có 5 bản; mỗi môn Toán, Ngữ văn, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp, Công nghệ có 4 bản; các môn còn lại, mỗi môn có 3 bản.

Các thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa là những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Từng thành viên trong mỗi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã được nhận bản mẫu sách giáo khoa của lớp học tương ứng để thẩm định đọc, viết nhận xét cá nhân trước thời điểm họp thẩm định tập trung ít nhất 15 ngày, thậm chí gần 2 tháng (đối với lớp 10).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh thẩm định sách giáo khoa là công việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ học sinh. Để làm tốt hoạt động thẩm định sách giáo khoa, từng thành viên trong Hội đồng phải nắm chắc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ chương trình tổng thể đến chương trình môn học mà Hội đồng sẽ thẩm định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí mà sách giáo khoa cần đảm bảo trong Thông tư 33 Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa. Trong đó, sách giáo khoa cần đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học, môn học, khối học; đảm bảo tinh giản, thiết thực, cập nhật và có tính kế thừa những ưu điểm của các bản sách giáo khoa hiện hành.

Xem thêm:  10 loài hoa vừa hiếm, vừa đẹp

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý mỗi tác giả có quan điểm và cách thể hiện sách giáo khoa khác nhau nhưng tất cả đều phải đảm bảo tính chuẩn mực, khoa học, sư phạm. Đây là sản phẩm xuất bản có tính đặc thù, mỗi cuốn sách có hàng triệu học sinh mỗi thế thệ sẽ sử dụng.

Với số lượng bản mẫu nhiều, khối lượng kiến thức lớn, đặc biệt đối với lớp 10 độ khó còn tăng lên, Thứ trưởng đề nghị các Hội đồng nghiên cứu kỹ lưỡng từng câu chữ, kênh chữ, kênh hình của bản mẫu để loại bỏ tối đa những “hạt sạn” ngay từ vòng thẩm định 1. Những bản mẫu “Đạt nhưng cần sửa chữa” hoặc “Không đạt,” Hội đồng cần trao đổi rõ để tác giả sách giáo khoa hiểu và chỉnh sửa phù hợp.

Đồng hành, chia sẻ với công việc của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý độc lập từ các nhà khoa học, giáo viên… cho các bản mẫu sách giáo khoa, thêm kênh phản biện, giúp Hội đồng thực hiện tốt nhất hoạt động thẩm định, đánh giá chất lượng cuốn sách./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Back to top button