Bộ giáo dục tiếng Anh là gì

Hàng Commodity là gì

Thị trường hàng hóa (tiếng Anh: Commodity Market) là một thị trường vật lí hoặc thị trường ảo để mua, bán và kinh doanh sản phẩm thô như dầu, vàng hoặc …

Hỏi Đáp
Là gì

Xem thêm:  Người đa ngôn ngữ tiếng Anh là gì
Back to top button