Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán lớp 7 Đề thi kết nối kiến ​​thức với cuộc sống. có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp quý thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm học 2021 – 2022 theo Thông tư 27.

Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27 còn giúp các em nắm chắc các dạng bài, luyện tập thành thạo các dạng bài tập để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham khảo thêm các đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải miễn phí 7 đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 Sách Kết nối kiến ​​thức – Đề số 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

KT – KN. mạch điện

Các thành phần khả năng

Các yêu cầu cần đáp ứng

Số câu, số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Toàn bộ

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Khả năng tư duy và suy luận.

khả năng giải quyết vấn đề

So sánh và đặt hàng các số trong vòng 100

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

Đầu tiên

Đầu tiên

Số câu

4

4

Khả năng tư duy và suy luận; Khả năng giải quyết vấn đề.

Năng lực mô hình toán học; Kỹ năng giao tiếp toán học.

Có thể thực hiện cộng và trừ trong vòng 100

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Ghi bàn

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Số câu

6

7

5,6

7

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng giải quyết vấn đề

Năng lực mô hình toán học; Kỹ năng giao tiếp toán học.

Áp dụng phép cộng và phép trừ trong các tình huống thực tế.

Số câu

Đầu tiên

2

3

Ghi bàn

Đầu tiên

2

3

Số câu

số 8

9.10

8,9,10

Định lượng

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng giải quyết vấn đề

Biết cách đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: găng, nhịp, bước, que tính, …

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

Đầu tiên

Đầu tiên

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng giải quyết vấn đề

Biết sử dụng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

Đầu tiên

Đầu tiên

Số câu

2

2

Khả năng tư duy và suy luận.

Khả năng giải quyết vấn đề

Bước đầu biết cách xem đồng hồ. Biết thời gian chính xác, có nhận thức ban đầu về thời gian.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Ghi bàn

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Số câu

3

5

3.5

Toàn bộ

Số câu

3

3

2

2

6

4

Ghi bàn

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG HỌC ……………………………………
Họ và tên : …………………………………..
Lớp 1 ………….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, 2021 – 2022
TOÁN 1
Thời gian: 40 phút

I. PHẦN THỬ NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

Câu hỏi 1

A. Con ngựa

B. hươu cao cổ

C. cả hai con đều bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài bao nhiêu cm? (1 điểm)

Câu 2

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Đồng hồ nào sau đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

Câu 3

A. Đồng hồ A

B. ĐỒNG HỒ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

C. Đồng hồ CŨ

D. Đồng hồ DỄ DÀNG

Kết án 4: Hoa nào có kết quả giống với phép tính trên con ong? (1 điểm)

Câu 4

A. Hoa A

B. Cỏ ba lá

C. Hoa cũ

Kết án 5: Điền vào câu trả lời đúng cho vấn đề dưới đây. (1 điểm)

Hôm nay là thứ 2 ngày 2 tháng 5. Mẹ bảo chủ nhật tuần này cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày mấy?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Kết án 6: Nhập kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)

62 + 11 – 20 = ………….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN THẢO LUẬN

Câu 7: Hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 7

Kết án số 8: Tính toán (Đầu tiên chỉ)

a) 56 + 33 – 25 = …………

b) 86 – 24 + 14 = …………

Kết án 9: Đặt phép tính rồi ting (Đầu tiên chỉ):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp mình chăm sóc 83 cây hồng trong vườn trường. Sáng nay, đã có 50 bông hồng nở. Còn bao nhiêu bông hồng chưa nở? (1 điểm)

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm: 6 điểm

Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi được 1 điểm:

Kết án

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Trả lời

TẨY

TẨY

Một

TẨY

TẨY

II. Phần tự luận: 4 điểm

Câu 7 (M2, 1ngày): Học sinh điền đúng từng số vào ô trống được 0,5 điểm.

Câu 7

Kết án 8 (M21 đồng): Đếm mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm:

a) 56 + 33 – 25 = 64

b) 86 – 24 + 14 = 76

Kết án 9 (M31 đồng): Đặt phép tính rồi thình ảnh (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm):

Câu 9

Câu 10 (M3): Lớp mình chăm sóc 83 cây hồng trong vườn trường. Sáng nay, đã có 50 bông hồng nở. Còn bao nhiêu bông hồng chưa nở? (1 điểm).

Câu 10

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 Sách Kết nối kiến ​​thức – Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 |

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Vui lòng khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64 B. 46 C. 60 D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59, số lớn nhất là số:

A. 48 B. 19 C. 92 D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Câu 3

A. 6 giờ B. 5 giờ C. 4 giờ D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm của tuần đó là:

A. Ngày 15 B. Ngày 16 C. Ngày 17 D. Ngày 18

Câu hỏi 5 (1 điểm): Chiều dài của chiếc bút chì dưới đây tính theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Câu hỏi 5

A. 6cm B. 5cm C. 4cm D. 3 cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1 17 – 5 45 + 12 98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé nhất đến lớn nhất.

Câu 8 (1 điểm): Kết hợp:

Câu 8

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào chỗ chấm:

Hình bên dưới có… một hình tam giác.

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu hỏi 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5
Một DỄ DÀNG Một Một

II. Phần viết luận

Câu hỏi 6: Học sinh tự đặt tính rồi tính

Xem thêm:  Tam giác cân: Khái niệm, tính chất, cách chứng minh và bài tập
26 + 1 = 27 17 – 5 = 12
45 + 12 = 57 98 – 57 = 41

Câu 7:

Sắp xếp: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

Câu 8

Câu 9:

Phép tính: 27 + 22 = 49

Trả lời: Hai bạn có tổng số 49 quả táo.

Câu 10: Hình bên dưới có 4 hình tam giác.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống” bạn nhé.

Bài viết “Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống” được đăng bởi vào ngày 2022-05-07 07:40:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #năm #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27.
Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 1
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực giải quyết vấn đề

So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả hai con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)
Hôm nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)
62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)
a) 56 + 33 – 25 = ………
b) 86 – 24 + 14 = ………
Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022
I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm
Học sinh khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm
Câu 7 (M2, 1đ): Học sinh điền đúng mỗi số trong một ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:
a) 56 + 33 – 25 = 64
b) 86 – 24 + 14 = 76
Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:
A. 64
B. 46
C. 60
D. 40
Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:
A. 48
B. 19
C. 92
D. 59
Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ
Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:
A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18
Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm
II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57
Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 8 (1 điểm): Nối:

Xem thêm:  Câu 1 trang 102 sgk Công nghệ 10

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:
Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?
Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A
II. Phần tự luận
Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính
26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41
Câu 7:
Sắp xếp: 14, 25, 83, 74
Câu 8:

Câu 9:
Phép tính: 27 + 22 = 49
Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.
Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.
…..
>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #năm #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27.
Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 1
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực giải quyết vấn đề

So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả hai con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)
Hôm nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)
62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)
a) 56 + 33 – 25 = ………
b) 86 – 24 + 14 = ………
Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022
I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm
Học sinh khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm
Câu 7 (M2, 1đ): Học sinh điền đúng mỗi số trong một ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:
a) 56 + 33 – 25 = 64
b) 86 – 24 + 14 = 76
Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:
A. 64
B. 46
C. 60
D. 40
Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:
A. 48
B. 19
C. 92
D. 59
Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ
Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:
A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18
Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm
II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57
Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:
Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?
Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A
II. Phần tự luận
Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính
26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41
Câu 7:
Sắp xếp: 14, 25, 83, 74
Câu 8:

Xem thêm:  Giải Bài 4 trang 141 SGK Hóa 12

Câu 9:
Phép tính: 27 + 22 = 49
Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.
Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.
…..
>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #năm #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

TOP 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27.
Với 7 đề thi học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27, còn giúp các em nắm chắc các dạng bài tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 7 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 1
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.
năng lực giải quyết vấn đề

So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Số câu

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực tư duy và lập luận.
Năng lực giải quyết vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG ……………………………………Họ và tên : …………………………………..Lớp 1………….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM 2021 – 2022MÔN TOÁN 1Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Con ngựa và con hươu cao cổ dưới đây, con nào cao hơn? (1 điểm)

A. Con ngựa

B. con hươu cao cổ

C. cả hai con bằng nhau

Câu 2: Chiếc bút máy dưới đây dài mấy xăng-ti-mét? (1 điểm)

A. 5cm

B. 8cm

C. 10cm

Câu 3: Chiếc đồng hồ nào dưới đây chỉ 8 giờ? (1 điểm)

A. Đồng hồ A

B. Đồng hồ B

C. Đồng hồ C

D. Đồng hồ D

Câu 4: Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong. (1 điểm)

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Câu 5: Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây. (1 điểm)
Hôm nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Câu 6: Điền kết quả vào phép tính sau: (1 điểm)
62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Em hãy điền số vào hình (1 điểm);

Câu 8: Tính (1 điểm)
a) 56 + 33 – 25 = ………
b) 86 – 24 + 14 = ………
Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm):

76 + 21

98 – 45

Câu 10: Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022
I. Phần Trắc nghiệm: 6 điểm
Học sinh khoanh đúng vào đáp án mỗi câu được 1 điểm:

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M2)

Đáp án

B

C

B

A

B

B

II. Phần tự luận: 4 điểm
Câu 7 (M2, 1đ): Học sinh điền đúng mỗi số trong một ô được 0,5 điểm

Câu 8 (M2, 1đ): Tính đúng mỗi câu được 0,5đ:
a) 56 + 33 – 25 = 64
b) 86 – 24 + 14 = 76
Câu 9 (M3, 1đ): Đặt tính rồi tính (Đúng mỗi câu được 0,5đ):

Câu 10 (M3): Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa? (1 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức – Đề 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:
A. 64
B. 46
C. 60
D. 40
Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:
A. 48
B. 19
C. 92
D. 59
Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 6 giờ
B. 5 giờ
C. 4 giờ
D. 3 giờ
Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:
A. Ngày 15
B. Ngày 16
C. Ngày 17
D. Ngày 18
Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 6cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 3cm
II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
26 + 1
17 – 5
45 + 12
98 – 57
Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Câu 8 (1 điểm): Nối:

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:
Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?
Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
A
C
D
A
A
II. Phần tự luận
Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính
26 + 1 = 27
17 – 5 = 12
45 + 12 = 57
98 – 57 = 41
Câu 7:
Sắp xếp: 14, 25, 83, 74
Câu 8:

Câu 9:
Phép tính: 27 + 22 = 49
Trả lời: Hai bạn có tất cả 49 quả táo.
Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.
…..
>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Back to top button