Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 88 BTC

Biểu mẫu Thông tư 88/2021 BTC

Biểu mẫu về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ tài chính ban hành tại Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 về Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

1. Chứng từ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân Thông tư 88

Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002).

Căn cứ pháp lý ban hành các quyết định này và pháp luật về thuế đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, nội dung về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cũng cần được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp thực tiễn.

2. Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

Chi tiết Phụ lục Thông tư 88/2021/TT-BTC mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Xem thêm:  Phức tạp tiếng Trung là gì
Back to top button