Biểu mẫu kế toán Tiếng Anh

Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng bằng Tiếng Anh

Biểu mẫu kế toán Tiếng Anh – Twelve-month profit and loss projection

Trong một doanh nghiệp đang hoạt động các kế toán phải kết chuyển doanh thu chi phí và lãi lỗ được thực hiện trong một tháng sau đó tính theo quý và tổng kết lại trong một năm. Vậy Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng như thế nào? Không chỉ vậy nhiều doanh nghiệp là doanh nghiệp nước ngoài cần phải có Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng bằng Tiếng Anh. Vậy Mẫu bằng Tiếng Anh đó như thế nào? Tất cả sẽ được hoatieu.vn giới thiệu tới các bạn như sau. Mời các bạn tham khảo.

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

Bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh

Mẫu CV bằng tiếng Anh

Có rất nhiều bạn kế toán chưa hiểu rõ cách tính hay chưa xác định được các câu hỏi về kế toán hoặc trong quá trình học kế toán thì các bạn sẽ thắc mắc về câu hỏi như: Khi nào thì mình kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ? Cuối tháng, cuối quý, hay cuối năm? hoatieu.vn xin trả lời như sau: Lãi hay lỗ đó là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (kỳ ở đây có thể là quý – năm) và để biết được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế toán cần phải tính ra các loại thu nhập trong kỳ và tổng kết lại 12 tháng. Lãi là phần doanh thu, lợi nhuận mà công ty được hưởng khi đã trừ hết chi phí, còn lỗ là phát sinh trong kỳ tính thuế là số lỗ giữa chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.

Xem thêm:  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa học và hành ngắn nhất

Các bạn hãy dùng mẫu này để tạo báo cáo lỗ và lãi toàn diện cho công ty của mình. Đây cũng chính là Mẫu tự động tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi so với kỳ trước và so với dự toán. Nhờ đó mà nó đã có điều kiện giúp tạo sự chú ý trực quan tới những mục cần lưu ý, giúp doanh nghiệp nhìn ra sự chênh lệch của lãi lỗ một cách rõ ràng và chi tiết, tránh những thiếu xót trong khi lập báo cáo.

Các bạn hãy tải file Biểu mẫu kế toán Tiếng Anh – Twelve-month profit and loss projection

Các bạn theo dõi thu nhập và chi phí của công ty bằng bảng tính lãi lỗ trong mười hai tháng bảng Excel sau đây:

Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng bằng Tiếng Anh

Các bạn có thể tải Biểu mẫu kế toán Tiếng Anh – Twelve-month profit and loss projection định dạng .XLS hoặc .PDF về để chỉnh sửa thêm.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button