Biển báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn W244

Ý nghĩa của biển báo

Biển báo hiệu đoạn đường thường xảy ra tai nạn W244

Biển báo giao thông W244 là biển báo được dùng để báo hiệu đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này.

Biển báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn

· Số hiệu biển báo: W.244

· Tên biển báo: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông dùng để báo nguy hiểm lái xe chú ý đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý. Biển được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp vào đoạn đường thường xảy ra tai nạn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Xem thêm:  Lô đất tăng 400% sau 3 tháng, xuất hiện cảnh báo “nguy hiểm"
Back to top button