Biên bản kiểm tra nề nếp học sinh

Mẫu biên bản kiểm tra tác phong nề nếp học sinh

Mẫu biên bản kiểm tra nề nếp lớp học

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm tra nề nếp học sinh. Đây là mẫu dùng để kiểm tra tác phong, nề nếp của học sinh xem có chấp hành đúng nội quy của lớp, của trường đề ra hay không. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung của Biên bản kiểm tra nề nếp học sinh

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm tra nề nếp các lớp năm học……….

Thời gian kiểm tra : ……………………………. .Lớp được kiểm tra : ………………

Giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên có mặt khi kiểm tra)..…..…………….………..

Đoàn kiểm tra gồm: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra số lượng sách giáo khoa, số lượng vở và đồ dùng học tập; chuẩn bị cặp sách của từng học sinh. Việc giữ gìn và bảo quản ở nhà, ở trường.

+ Kiểm tra công tác vệ sinh; công tác trang trí, bố trí sắp xếp bàn ghế, phòng học. Nội quy, khẩu hiệu trong lớp. Công tác giữ gìn bảo quản bàn ghế, cửa sổ cửa lớp, giữ gìn vệ sinh trên tường trong và ngoài phòng học.

Xem thêm:  Đưa người lạ vào đe dọa cư dân, Trưởng ban quản trị chung cư bị đình chỉ công tác

+ Kiểm tra tư thế tác phong học sinh: Đầu tóc, quần áo, dày dép; khăn quàng đỏ; Việc thực hiện nội quy nề nếp học sinh,..

Nhận xét:

……………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

Những tồn tại cần khắc phục:

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

Ý kiến của giáo viên hoặc

đại diện lớp được kiểm tra

TM ĐOÀN KIỂM TRA

Biên bản kiểm tra nề nếp học sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button