Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới

Báo cáo kết quả thực hiện bình đẳng giới

Mẫu báo cáo tổng kết thực hiện bình đẳng giới

Bình đẳng giới là quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông, giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Trong những năm qua các địa phương đã thực hiện Luật bình đẳng giới một cách nghiêm túc. hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới, mời các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 515/QĐ-TTg Bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA

Số: /BC-THTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Hòa, ngàytháng….năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

* Thuận lợi:

Trường Tiểu học Tân Hòa thuộc xóm Vực Giảng – Tân Hòa – Phú Bình – Thái Nguyên.

– Nhà trường được sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện Phú Bình, Phòng GD&ĐT, sự quan tâm ủng hộ của Đảng uỷ chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và Hội cha mẹ học sinh.

– Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết với nghề, có ý tức vươn lên, hết lòng vì học sinh, được phụ huynh học sinh và nhân dân tin tưởng.

– Chi bộ Đảng, các đoàn thể phát huy vai trò làm chủ, cùng chính quyền quản lý chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Luôn quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và ngày càng có những bước chuyển mới tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống kinh tế, xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, địa phương. Các hoạt động thực hiện công tác bình đẳng giới bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới.

Xem thêm:  Thủ tục thay đổi từ họ cha sang họ mẹ

* Khó khăn:

– CSVC của nhà trường vẫn còn nhiều thiếu thốn.

– Đội ngũ cán bộ giáo viên hợp đồng nhiều, GV cao tuổi còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng công nghệ thông tin.

– Tuy là trường trung tâm của huyện song số học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh éo le, học sinh khuyết tật còn nhiều, chính vì vậy phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Công tác ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Luật

Hàng năm nhà trường đã cụ thể hóa các văn bản, chỉ thị về bình đẳng giới do cấp trên phát động. Đồng thời, lập kế hoạch và triển khai công tác thi hành luật bình đẳng giới, tháng hành động bình đẳng giới…triển khai tới 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường.

2. Công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới luôn được nhà trường quan tâm chú trọng và đẩy mạnh, được lồng ghép với nhiều hình thức và nội dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến được thực hiện đồng bộ, thường xuyên với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của nhà trường đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người đối với công tác bình đẳng giới; quan tâm, chăm lo cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại nhà trường

Cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường thường xuyên được kiện toàn, phù hợp với thực tế của nhà trường.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới

Nhà trường luôn chú trọng công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ Đoàn. Tích cực tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác bình đẳng giới do trên phát động

Xem thêm:  Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới ở đơn vị

Nhà trường luôn tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, luôn sát sao trong việc kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bình đẳng giới, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

6. Công tác đảm bảo thực hiện các quy định bình đẳng giới trong công tác tổ chức và hoạt động tại nhà trường

Trường TH Thị trấn Hương Sơn hiện nay với sự quan tâm về bình đẳng giới nên đội ngũ Cán bộ Giáo viên làm công tác quản lý chiếm đa số cụ thể là: 01 nữ là Hiệu trưởng; 01 nữ là Phó Hiệu trưởng, 4/4 tổ trưởng là nữ; 01 tổng phụ trách, 01 Bí thư ĐTN và 01 Phó bí thư ĐTN là nữ; 100% Ban chấp hành Công đoàn là nữ.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Việc triển khai thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo từng lĩnh vực quy định tại Luật

Việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đã giúp cho số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ làm công tác quản lý tăng lên rõ rệt và động viên sự cống hiến của đội ngũ giáo viên nữ trong toàn trường.

2. Cơ chế, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới tại nhà trường

Trong những năm qua nhìn chung chưa có cơ chế, chính sách cụ thể nào được áp dụng trong nhà trường. Tuy nhiên nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, động viên khích lệ kịp thời và thường xuyên đến đội ngũ giáo viên nữ.

Xem thêm:  Đánh quả liều, một nhà đầu tư từ Hà Nội mạnh tay chi 5 tỷ đồng mua đất online tại Lâm Đồng làm farmstay

3. Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản tại nhà trường

Nhà trường làm tốt công tác lồng ghép việc tuyên truyền luật bình đẳng giới vào trong các văn bản, cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn và các văn bản chỉ đạo khác trong các năm học.

4. Công tác thống kê số liệu có tách biệt giới trong từng lĩnh vực tại nhà trường

Hằng năm, nhà trường làm tốt công tác thống kê số liệu có tách biệt giới trong các bảng biểu, kế hoạch và báo cáo của nhà trường một cách cụ thể, rõ ràng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Đánh giá tóm tắt các kết quả đạt được tại nhà trường

Sau 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới: Đội ngũ cán bộ nữ tăng lên rõ rệt và năng lực công tác tốt; hàng năm số giáo viên dạy giỏi các cấp đều chiếm tỷ lệ cao. Tham gia các hội thi do Phòng giáo dục và cấp trên tổ chức đều đạt được giải cao, trong đó đội ngũ cán bộ nữ tham gia dự thi là chủ yếu.

Hiện tại việc thực hiện bình đẳng giới đã có tác động tốt đến sự phát triển chung của nhà trường, chất lượng cuộc sống của các cá nhân và các gia đình tăng lên rõ rệt.

2. Những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định trong Luật Bình đẳng giới tại nhà trường

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Các giải pháp hoàn thiện thể chế

– Đề nghị Ban VSTBPN cấp trên tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho các thành viên Ban VSTBPN cấp trường.

– Ban VSTBPN cấp trên thực hiện xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho cơ sở.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button