Báo cáo hoạt động giáo dục an toàn giao thông tại đơn vị năm học 2017-2018

Mẫu báo cáo về việc triển khai hoạt động giáo dục ATGT

Báo cáo hoạt động giáo dục ATGT tại đơn vị

Báo cáo hoạt động giáo dục an toàn giao thông tại đơn vị năm học 2017-2018 được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Báo cáo được lập và gửi về sở GD&ĐT khi năm học kết thúc.

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo đáp án cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông 2017 dành cho giáo viên, tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, đáp án cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông 2017 dành cho hoc sinh THCS theo link dưới:

Thêm vào đó, dưới đây là đáp án cuộc thi an toàn giao thông 2017-2018 cấp THPT, cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông cấp thpt, cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông 2018, cuộc thi an toàn giao thông 2017-2018:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

Về triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông tại đơn vị
năm học 2017 – 2018

Nội dung đưa vào nội dung dạy học chính khóa ở các bộ môn và hoạt động giáo dục

STT

Khối

Số tiết

Môn/Hđ giáo dục

Vị trí của bài được tích hợp

(thời gian thực hiện cụ thể)

Hình thức và nội dung thực hiện (ngắn gọn)

Số lượng học sinh thụ hưởng

…..

Tổng

2. Nội dung đưa vào nội dung hoạt động ngoại khóa ở các bộ môn và hoạt động giáo dục

STT

Khối

Số tiết

Môn/Hđ giáo dục

Vị trí của bài được tích hợp

(thời gian thực hiện cụ thể)

Hình thức và nội dung thực hiện (ngắn gọn)

Số lượng học sinh thụ hưởng

…..

Tổng

Công tác tập huấn, dự tập huấn của nhà trường về thực hiện nội dung An toàn giao thông

STT

Số giáo viên

Số buổi

Nội dung tập huấn/dự tập huấn

Hình thức và thời gian

Theo văn bản/kế hoạch nào

Họ và tên báo cáo viên/ đơn vị phối hợp

…..

Tổng

Dành cho THCS

STT

Khối

Số học sinh

Số tiết dạy thí điểm

Số tiết dạy đại trà

(đến hết tháng 12/2017)

Số tiết chưa thực hiện

Số tiết được tổ chức trải nghiệm

6

7

8

9

Tổng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Cross Margin Binance là gì
Back to top button