Bảng kiểm tra cá nhân và kế hoạch hành động

Mẫu bảng kiểm tra cá nhân mô đun 2

Bảng kiểm tra cá nhân và kế hoạch hành động là mẫu bảng giáo viên phải lập ra sau khi hoàn thành tập huấn module 2. Sau đây là mẫu chúng tôi sưu tầm được, mời các thầy cô tham khảo.

1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

– Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.

– Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.

– Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.

– Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân.

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Tự chủ & Tự học.

Xem thêm:  Bài tuyên truyền giáo dục Luật trẻ em

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác

– Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiếp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

– Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

– Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

4. Làm thế nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

– Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Ngoài ra các thầy cô có thể tham khảo cách lập kế hoạch hành động hiểu quả khác

+ Ghi lại mọi chi tiết

+ Biết rõ điều bạn muốn

+ Suy nghĩ một cách cụ thể và thực tế khi lập kế hoạch

+ Đặt ra các cột mốc hợp lý

+ Chia các nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn

+ Lập lịch trình

+ Đặt lịch trình cho mọi công việc

+ Tạo biểu tượng thị giác

+ Gạch đi các mục đã hoàn thành

+ Không dừng bước cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng

+ Thay đổi thời gian nếu cần thiết, nhưng đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu

Xem thêm:  Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Môn Toán

Bây giờ khi các thầy, cô đã hoàn thành Mô-đun 2.0 Sử dụng phương pháp giảng dạy PTNL để phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, đã đến lúc các thầy, cô xác định mình sẽ áp dụng các nguyên tắc PTNL trong công tác giảng dạy của mình như thế nào.

Sau khi hoàn thành các bảng kiểm sau, các thày, cô cần lập kế hoạch cải tiến thực hành giảng dạy của mình qua việc sử dụngcác phương pháp giảng dạy theo PTNL để phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

5. Bảng kiểm cá nhân và kế hoạch hành động

THẦY/CÔ SỬ DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC PTNL TRONG DẠY VÀ HỌC TỐT ĐẾN MỨC NÀO

Giáo viên

Hiếm khi

Đôi khi

Thường xuyên

Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch để thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất

x

Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình

x

Phát huy năng lực chung ở mọi lớp

x

Đảm bảo rằng học sinh có kiến thức về cách lựa chọn và áp dụng các sự kiện và kỹ năng vào các công việc cụ thể

x

Giúp học sinh xác định các chiến lược học tập cho các nhiệm vụ khác nhau

x

Khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào bài học bằng cách khơi dậy trí tò mò của các em

x

Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân

x

Dạy học sinh kỹ năng tự quản

x

Cung cấp phản hồi có ý nghĩa cho học sinh về năng lực của mình

x

Tạo cơ hội cho học sinh chia sẻ và giải thích hoặc biện minh cho ý tưởng của mình

x

Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi cho nhau

x

Hướng dẫn học sinh cách làm việc hiệu quả và tham gia theo nhóm

x

Hướng dẫn học sinh các bước cơ bản để giải quyết vấn đề

x

Khuyến khích học sinh sử dụng trí tưởng tượng trong các nhiệm vụ khác nhau

x

Tích cực thu hút học sinh thông qua các hoạt động giải quyết vấn đề và thực hành

x

Phát triển các mục tiêu và hoạt động khác nhau trong một bài học để hỗ trợ các khả năng khác nhau của học sinh trong lớp

x

Tích hợp dạy và học một môn với dạy và học các môn khác

x

Thúc đẩy việc sử dụng và phát triển các kỹ năng tư duy

x

Thiết kế và thực hiện các phương pháp khuyến khích người học tích cực, độc lập, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo

x

Khuyến khích học sinh kết nối hiểu biết hiện tại của họ với thông tin và kinh nghiệm mới

x

Sử dụng thói quen tư duy

x

Sử dụng đánh giá quá trình để hướng dẫn những thay đổi đối với việc giảng dạy của bạn

x

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III
Back to top button