Bạn thông cảm nhé tiếng anh là gì

Vietnamese

mong bạn thông cảm cho tôi

English

please sympathize with me

Last Update:                                                            2019-11-24                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn thông cảm cho tôi nhé

English

thông cảm cho tôi nhé

Last Update:                                                            2021-06-24                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

mong bạn thông cảm

English

please sympathize with me

Last Update:                                                            2019-09-23                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

mong bạn thông cảm

English

wish you sympathize

Last Update:                                                            2016-07-22                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất mong bạn thông cảm

English

hope you sympathize

Last Update:                                                            2018-12-17                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  Danh sách các văn phòng công chứng tại Hà Nội

Vietnamese

rất mong bạn thông cảm

English

hope you understand with my situation

Last Update:                                                            2018-09-11                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn thông cảm

English

sorry, i don’t speak english well

Last Update:                                                            2021-02-22                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cô thông cảm cho tôi chứ?

English

you will excuse me?

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

thông báo cho tôi?

English

tell me?

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

hãy thông cảm cho nhau.

English

please be sympathetic to each other.

Last Update:                                                            2016-05-11                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Xem thêm:  Vocabulary - phần từ vựng - unit 2 sgk tiếng anh 11

Vietnamese

cô phải thông cảm cho tôi, jordan.

English

you’ll have to excuse me, jordan.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

thông cảm cho mình nhé.

English

please excuse me.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

cô thông cảm cho bố em.

English

excuse my dad.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

tôi thông cảm.

English

i understand.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

– thông cảm đi.

English

– have a heart, sefton!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Xem thêm:  Gut Tiếng Anh là gì

Vietnamese

tôi thông cảm cho anh chàng .

English

– i feel for the guy.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

tôi thông cảm cho ông điều đó.

English

i’ll give you that.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Vietnamese

mong bạn giúp đỡ tôi

English

you’re hard-working

Last Update:                                                            2019-11-06                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

tôi thông cảm mà

English

i feel for you.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

thông cảm chút nhé.

English

have a heart.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Back to top button