Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do của học sinh được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.

Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ được học sinh lập và gửi BGH nhà trường. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường và lớp học, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Sinh viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

1. Cam kết không đi học muộn

Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …..

LỜI HỨA

(Rev: Đừng đi học muộn)

Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày: ……………………

Đang là học sinh lớp …………. trường học ……………………

Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….

Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Người thế chấp

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………………., Ngày… tháng… năm 20

LỜI HỨA

V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do

Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!

Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện tốt những nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung . đứng đằng sau:

– Đi học đầy đủ và đúng giờ.

– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có chữ ký của phụ huynh.

Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh

Ký cam kết

Ghi chú

Trước hết

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Các trường cấp 2 ở Quận Bình Tân

Bài viết “Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 04:10:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do 2022
#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.
Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm …..
LỜI CAM KẾT
(Rev: Đừng đi học muộn)
Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A
Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Là học sinh lớp …….. trường …………………
Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….
Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………………., Ngày… tháng… năm 20
LỜI CAM KẾT
V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do
Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!
Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:
– Đi học đầy đủ và đúng giờ.
– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.
Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

Xem thêm:  Soạn bài tập làm thơ bốn chữ (ngắn gọn)

STT

Tên học sinh

Học sinh
Ký cam kết

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.
Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm …..
LỜI CAM KẾT
(Rev: Đừng đi học muộn)
Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A
Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Là học sinh lớp …….. trường …………………
Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….
Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………………., Ngày… tháng… năm 20
LỜI CAM KẾT
V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do
Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!
Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:
– Đi học đầy đủ và đúng giờ.
– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.
Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh
Ký cam kết

Xem thêm:  Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bản #cam #kết #không #đi #học #muộn #nghỉ #học #không #lí

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lý do được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do do tập thể lớp ký.
Mẫu cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do sẽ do học sinh tự lập và gửi đến Ban giám hiệu trường mình đang theo học. Nội dung bản cam kết bao gồm việc chấp hành nội quy của trường, lớp, hứa đi học đúng giờ và đầy đủ, khi nghỉ học có lý do chính đáng phải có đơn xin phép và có chữ ký xác nhận của học sinh. Bố mẹ. Học viên ký cam kết xác thực thông tin, nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1. Cam kết không đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
….., ngày tháng năm …..
LỜI CAM KẾT
(Rev: Đừng đi học muộn)
Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A
Tên tôi là: ………………… Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Là học sinh lớp …….. trường …………………
Hôm nay em viết cam kết này xin cam kết với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm rằng em sẽ luôn đi học đầy đủ và đúng giờ trong năm học. ….
Nếu vi phạm nội quy này sẽ phải chịu mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đề ra.
Xin chân thành cảm ơn!

Người cầm cố
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lý do
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………………., Ngày… tháng… năm 20
LỜI CAM KẾT
V / v không đi học muộn, nghỉ học không lý do
Thân mến: Ban Giám hiệu Trường …………………… ..!
Với những nội quy của trường, của lớp đã thực hiện từ đầu năm học, chúng em là học sinh của lớp… – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và cam kết thực hiện tốt các nội quy đó, đặc biệt là một số nội dung. đứng đằng sau:
– Đi học đầy đủ và đúng giờ.
– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của phụ huynh.
Nếu vi phạm nội dung đã cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

STT

Tên học sinh

Học sinh
Ký cam kết

Ghi chú

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Back to top button