Bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu

Bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Mẫu bản cam kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Định nghĩa bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu là gì?

Bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu là mẫu bản cam kết được lập ra để ghi chép về việc cam kết của các thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu. Mẫu nêu rõ thông tin của người cam kết, nội dung cam kết… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: ________________________________

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT gói thầu ________ theo Quyết định số ________ngày____ tháng____ năm ____của____ [ghi tên đơn vị ban hành quyết định]. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: ________do ________ [ghi tên đơn vị cấp chứng chỉ] cấp tại (1).

Tôi cam kết như sau:

– Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói thầu đang xét;

Xem thêm:  Mẫu đơn xin đóng học phí muộn

– Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;

– Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

– Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

____ , ngày____ tháng____ năm ____
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu thì nội dung này ghi thông tin về schứng chỉ hành nghề, đơn vị cấp. Trường hợp không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu thì ghi thông tin về chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Bản cam kết của thành viên tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button