Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh

Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông

Mẫu cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên là mẫu đơn phổ biến và cần thiết dành cho các bạn học sinh và sinh viên. Theo đó, đại diện Ban Lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh, sinh viên các khối lớp ký vào bản cam kết thực hiện An toàn giao thông để nhắc nhở mọi người có ý thức tốt hơn, thận trọng trong khi tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông mới nhất

1. Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm ………….

BẢN CAM KẾT CỦA HSSV

Về việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự

an toàn giao thông năm học………………..

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Nhà trường;

– Ban Chủ nhiệm khoa………………….

Tên em là:………………………………………… Giới tính: Nam ☐; Nữ ☐.

Sinh ngày……. tháng…… năm……..Lớp……… Ngành học……………..

Mã số sinh viên:…………………………….ĐT liên lạc:…………………..

Hộ khẩu thường trú /tạm trú: ………………………………….……………

Đường: …………….……..………………….. Khối (xóm)……………………………..

Phường: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………

Sau khi được tuyên truyền, học tập, quán triệt Luật Giao thông đường bộ, đường thủy và các văn bản Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, em xin cam kết thực hiện nội dung sau:

  • Không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi.
  • Không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa có giấy phép lái xe.
  • Không đi xe mô tô, xe máy điện, mô tô điện chưa đăng ký và gắn biển số.
  • Không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
  • Không chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.
  • Không tham gia đua xe, cỗ vũ đua xe trái phép.
  • Không chạy quá tốc độ cho phép, đi đúng phần đường, làn đường; không phóng nhanh vượt ẩu, chèn ép, lạng lách, đánh võng,
  • Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng và đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.
  • Luôn thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu.
  • Mặc áo phao theo quy định khi tham gia giao thông đường thủy.
Xem thêm:  Khủng hoảng Evergrande tác động như thế nào đến thị trường bất động sản Việt Nam?

Trên đây là những nội dung cam kết của bản thân, nếu vi phạm em xin chịu các hình thức xử lý của pháp luật cũng như của Nhà trường.

XÁC NHẬN CỦA KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA LỚP

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông số 2

UBND Huyện:…………………………
Đơn vị:………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 20… – 20……

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………………

Phụ huynh em: ………………………………………………………………. Sinh năm: ……………………………..

Hiện học lớp: ………………………… thuộc trường: ………………………………………………………………….

Địa chỉ gia đình: ……………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………………………………

2. Giáo viên: ………………………………………………Chủ nhiệm lớp: ……………………………………………

Điạ chỉ liên hệ: ………………………………………………….Số điện thoại (nếu có) ……………………………

Cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau:

a) Em: ………………………………………………….. tuyệt đối chấp hành tốt Luật giao thông, không đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi và phải có giấy chứng nhận học luật Giao thông và phải có Giấy phép lái xe khi sử dụng xe từ 70 cm3 trở lên.

b) Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, chấp hành Luật của học sinh – sinh viên.

Xem thêm:  Tải File tập đọc lớp 1 bộ Chân trời sáng tạo

c) Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông trong học sinh – sinh viên

d) Hạ bậc hạnh kiểm nếu vi phạm luật giao thông (sử dụng xe mô tô từ 70 cm3 trở lên mà không có giấy phép lái xe…)

Cam kết này được lập thành 2 bản để hai bên lưu giữ thực hiện cam kết.

Phụ huynh HS – SV

(Họ và tên, chữ ký)

Học sinh – sinh viên

(Họ và tên, chữ ký)

GVCN lớp

(Họ và tên, chữ ký)

Xác nhận cuả Hiệu trưởng

(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button