Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT38

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT38 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch BDTX module THPT38 là bài thu hoạch về giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch tại đây.

Bài thu hoạch BDTX module THPT38

Giáo dục THPT không phải là cấp giáo dục phổ cập ở Việt Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu và phát triển tất yếu của xã hội, tỉ lệ học sinh sau khi học xong THCS sẽ học tiếp THPT chắc chắn sẽ ngày càng cao. Số học sinh THPT, theo thống kê cửa Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010 là 2.900.000. Theo nghiên cứu cửa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thì trong tổng sổ học sinh THPT sẽ có khoảng hơn 100.600 em là học sinh có các dạng khuyết tật khác nhau. Khi số lượng học sinh đi học THPT ngày càng tăng thi số học sinh có khuyết tật đi học cũng sẽ tăng..

Giáo dục trong trường THPT có vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị để học sinh bước vào một giai đoạn mới là tham gia đào tạo nghề nghiệp phù hợp với bản thân và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đảm bảo để học sinh có khuyết tật được bình đẳng tham gia giáo dục THPT và chuẩn bị cho các em chủ động chọn lựa các ngành nghề có  thể phát huy được mặt mạnh cửa mình và tìm được chỗ đúng xúng dáng trong xã hội là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cả cộng đồng.

Xem thêm:  Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022

Cho đến nay, hàng năm có hàng trăm học sinh khuyết tật thi đo và theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc. Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh khuyết tật thi đỗ cao đẳng và đại học vẫn còn rất ít nếu so sánh với các bạn không bị khuyết tật. Theo nghiên cứu cửa các chuyên gia giáo dục đặc biệt, nếu tổ chức giáo dục, dạy học tốt trong môi trường giáo dục thân thiện thì học sinh khuyết tật có thể phát huy tối đa năng lực, khắc phục được những hạn chế và có thể tham gia hoàn toàn bình đẳng với các học sinh cùng tuổi trong mọi hoạt động, kể cả học tập. Bảo đảm cho học sinh khuyết tật THPT bình đẳng về cơ hội trong giáo dục và phát triển để sống tự lập, hòa nhập cộng đồng còn là trách nhiệm cửa các lực lượng xã hội mà trước hết là của nhà trường và gia đình. Làm thế nào để giúp học sinh khuyết tật đạt được những kết quả mong muốn trong giáo dục THPT là mục tiêu của tài liệu này.

Tài liệu giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT đuợc thiết kế theo module. Module này sẽ cung cấp cho giáo viên và cán bộ quân lí giáo dục cấp THPT một sổ kiến thúc, kĩ năng cơ bản về nhận dạng, xác định học sinh có các dạng khuyết tật khác nhau.

Xem thêm:  Ký hợp đồng tiếng Trung là gì

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button