Bài – lesson 3 – unit 12. yy – tiếng anh 2

Câu – phần câu hỏi bài 7 trang 134 vở bài tập toán 7 tập 1

(begin{array}{l}(A),3,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(B),6,cm(C),sqrt {31} ,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D),sqrt …

Xem thêm:  Cách mở cốp xe Nouvo 2
Back to top button