Bài 8: các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng – Câu (mục – trang

Qua các ảnh (hình 8.1 và 8.2 SGK), nêu biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.Trả lời:Đốt rừng làm nương rẫy là hình thức sản xuất lạc hậu vì sẽ làm suy giảm diện tích đất rừng, thúc đẩy nhanh quá trình xói mòn đất, đặc biệt trên đất dốc, hạ mực nước ngầm,… Hình thức canh tác thô sơ, công cụ thủ công nên năng suất lao động thấp.

Câu 1 (mục 1 – trang 26 – bài học 8) sgk địa lí 7

Qua các ảnh (hình 8.1 và 8.2 SGK), nêu biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.
Trả lời:
Đốt rừng làm nương rẫy là hình thức sản xuất lạc hậu vì sẽ làm suy giảm diện tích đất rừng, thúc đẩy nhanh quá trình xói mòn đất, đặc biệt trên đất dốc, hạ mực nước ngầm,…
Hình thức canh tác thô sơ, công cụ thủ công nên năng suất lao động thấp.


Câu 1 (mục 2 – trang 26 – bài học 8) sgk địa lí 7

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Trả lời:

Điều kiện thâm canh lúa nước là:
Có nhiệt độ cao.
Lượng mưa và độ ẩm lớn (trên 2000 mm).


Bài 1 trang 28 sgk địa lí 7

Bài 1. Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Trả lời:


Bài 2 trang 28 sgk địa lí 7

Bài 2. Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vở sơ đồ thâm canh lúa nước.

Xem thêm:  Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 15, 16 sách bài tập hóa học 8

Trả lời:


Bài 3 trang 29 sgk địa lí 7

Bài 3. Quan sát các hình 8.6 và 8.7, cho biết: Làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường ?
Trả lời:
Hạn chế được xói mòn đất.
Giữ nước cho sản xuất.

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=UEc2v7Kush4

Back to top button