Bài 59: khu vực đông âu – sbt

– Các con sông lớn ở Đông Âu là : Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.

Câu 1 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (ghi tên lên lược đồ )

Dựa vào hình 11(bài 57), em hãy:

a, Ghi tên các nước ở Đông Âu lên lược đồ

b, Tô màu vàng vào các nước này.


Câu 2 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :


Câu 3 trang 130 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Nêu nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

b) Dựa trên nguồn tài nguyên đó, Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp nào ? Phân bố ở đâu ?

Trả lời :

a) Nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển công nghiệp ở Đông Âu.

– Rừng

– Khoáng sản : quặng sắt, than, dầu hỏa, …

b)Đông Âu đã phát triển những ngành công nghiệp và phân bố ở:

– Công nghiệp khai thác khoáng và công nghệ luywwjn kim, cơ khí, hóa chất sản ở Bê-la-rút, U-crai-na và phía tây LB Nga

– Khai thác rừng và chế biến lâm sản ở LB Nga, Phía bắc U-crai-na, Bê-la-rut


Câu 4 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 5 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

Xem thêm:  Đề bài - câu 4 trang 78 sgk vật lý 12 nâng cao

– Các con sông lớn ở Đông Âu là : Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúng

Video liên quan

Back to top button